Indiening lijsten politieke partijen

ORANJESTAD - Volgens artikel 16 lid 4 van de Kiesverordening, maakt de Voorzitter van het Hoofdstembureau bekend dat politieke partijen die geregistreerd zijn bij de Electorale Raad hun lijsten kunnen inleveren voor de verkiezingen van 25 juni 2021.

De indiening kandidatenlijst vindt op twee manieren plaats:

 1. Digitale indiening:
  Tijdstip: Tussen 09:00 uur en 16:00 uur op welk moment dan ook
 2. Maak een afspraak tussen 09.00 tot 16.00uur om de lijsten persoonlijk in te leveren. De gemachtigde van de politieke partij en een kandidaat op de lijst kunnen aanwezig zijn bij de inlevering

Digitale indiening

Hieronder vindt u de formulieren die ingediend moeten worden op de dag der kandidaatstelling (“indiening lijsten politieke partijen”). Men kan de formulieren downloaden, invullen en toesturen op de dag der kandidaatstelling:

Deze formulieren dienen op 7 mei 2021 tussen 09.00 tot 16.00uur gestuurd te worden via e-mail: verkiezingen2021@censo.aw

Bij de kandidatenlijst moet ingevolge artikel 19 jo. 20 Kiesverordening (KV) tevens worden meegestuurd/overgelegd:

 1. De schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij/zij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de conform de ingediende volgorde van de kandidatenlijst;
 2. Bewijs van storting bij de Directie Financiën van een bedrag van Afl. 1.000,-;
 3. Een zwart-wit pasfoto van vier bij zes centimeter (4×6 cm) gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst;
 4. De partijen kunnen desgewenst het formulier schriftelijke opgave van kleur, bij de indiening meesturen c.q. overleggen, in het geval dat de stembiljetten voorzien worden van een kleuropdruk.

Persoonlijke indiening:
Tijdstip: Tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Hiervoor kunt u tussen 26 april 2021 t/m 3 mei 2021 via de mail verkiezingen2021@censo.aw een afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor de indiening van de kandidatenlijst op 7 mei 2021, tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Alleen de gemachtigde en 1 op de lijst voorkomende kandidaat of partijleider kunnen aanwezig zijn bij de persoonlijke indiening die bij de Stadhuis, Schoolstraat 2 zal plaatsvinden.

Bij de kandidatenlijst moet ingevolge artikel 19 jo. 20 Kiesverordening (KV) tevens worden meegestuurd/overgelegd:

 1. De schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij/zij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de conform de ingediende volgorde van de kandidatenlijst;
 2. Bewijs van storting bij de Directie financiën van een bedrag van Afl. 1.000,-;
 3. Een zwart-wit pasfoto van vier bij zes centimeter (4×6 cm) gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst.
 4. De partijen kunnen desgewenst het formulier schriftelijke opgave van kleur, bij de indiening meesturen c.q. overleggen, in het geval dat de stembiljetten voorzien worden van een kleuropdruk.

De gemachtigden van de politieke partijen die volgens het Hoofdstembureau mee zullen doen on de Statenverkiezingen 2021, zullen een brief van het Hoofdstembureau ontvangen waarin gedetailleerd wordt omschreven hetgeen in deze bekendmaking staat vermeld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties