Inlevering Personeelsregister COVID 2020

ORANJESTAD - De coronacrisis heeft drastische gevolgen voor onze economie en arbeidsmarkt.

In het kader hiervan wenst de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) een inventarisatie te doen van de arbeidssituatie en benadert alle bedrijven om een Personeelsregister COVID2020 in te dienen.

Conform artikel 30, eerste lid, van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om op verzoek het Personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: het huidig personeel dat bij uw bedrijf werkt of geregistreerd staat per 30 juni 2020
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van het laatste half jaar van 2020, dus van juli tot december 2020, waar rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke staat van onze economie   
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten voor het laatste half jaar van 2020

Hieronder treft u het benodigde formulier:

Inlevering van het Personeelsregister COVID2020 is verplicht voor alle bedrijven en moet gedurende de periode van 10 juli 2020 tot 9 augustus 2020 worden ingediend. 

Indiening Personeelsregister COVID2020
Het Personeelsregister COVID 2020 dient uitsluitend digitaal ingediend te worden.  Het is ook mogelijk om het formulier, bestaande ui drie pagina’s via e-mail adres: aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal het formulier aan u mailen.

In het geval een bedrijf een of meer filialen heeft, verzoekt DAO om het Personeelsregister formulier, niet allen voor de hoofdvestiging in te vullen (bijv. KvK-nummer 5555.0), maar ook voor elk filiaal (bijv. (p.e. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.).  U dient tevens een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het formulier) om aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. In het geval dat u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personen voor iedere specifieke project in 2020, dat moet u nihil invullen op model 1B en model 1C.

Waar en hoe kan het personeelsregister COVID2020 ingediend worden

DAO verzoekt alle bedrijven om het digitaal formulier compleet in te vullen, volgens de wettelijk vastgestelde modellen en het op te sturen naar het e-mailadres: dao.prcovid2020@gmail.com

DAO zal u dan per mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier COVID2020 toesturen. Hou rekening mee dat als u het Personeelsregister 2010-2020 reeds heeft ingediend, u het Personeelsregister COVID2020 ook moet indienen.

In het geval een personeelsregister COVID2020 incorrect is ingevuld, en de DAO het bedrijf hierop heeft aangewezen, maar het bedrijf heeft nagelaten het personeelsregister aan te passen, zal dit ook als een niet-naleving worden beschouwd.

DAO wenst bedrijven die gebruik maken van tussenpersonen (b.v. accountings- of adviesbureau) eraan herinneren dat de naleving van onze arbeidswetten een plicht is van de werkgever en niet van de tussenpersoon.

Bedrijven die het personeelsregister COVID2020 niet indienen binnen genoemd periode, alsmede degenen die het personeelsregister het vorige jaar niet hebben ingediend, zijn in gebreke conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. DAO zal overgaan tot het nemen van maatregelen na 9 augustus 2020.

Het bedrijf zal een boete krijgen van Awg. 5000,- voor het niet nakomen van de verplichting om het Personeelsregister COVID 2020 in te dienen.  

Voor meerdere vragen over het Personeelsregister kan men contact opnemen met mw. Louisetty Croes via telefoon 523-7720 of e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of dao.arbeidsmarktaruba@gmail.com  of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 523-7720.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties