Innovatie is de sleutel voor ontwikkeling van de toekomst van Aruba.

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2020.

ORANJESTAD - De overheid werkt momenteel aan 3 innovatieprojecten om zich voor te bereiden op de snelle ontwikkeling in technologie.

Ad e-overheid1. E-Overheid

e-overheid is een belangrijk traject waarin alle diensten van de overheid worden gedigitaliseerd met als doel de dienstverlening aan het publiek te verbeteren, procedures te versnellen en transparanter te maken.

Het doel van e-Overheid is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de burger, door hen tijd te besparen die ze voor zichzelf, familie en hobby kunnen gebruiken.

2. 100 INNOVATIES

Ad 100 innovationsNaast e-overheid is het nodig om kansen te creëren en een geschikte omgeving te creëren voor innovatie en ondernemerschap. Ondernemers krijgen de gelegenheid om te experimenteren, te falen en het opnieuw te proberen totdat ze hun doel bereiken. Dit vereist dat er een einde komt aan de bureaucratie maar ook de bevordering van innovatieve ideeën.

Dit is de reden dat de regering het project 100 INNOVATIONS heeft gelanceerd, een wedstrijd voor elke burger en organisatie op Aruba. Het doel is om iedereen aan te moedigen deel uit te maken van de oplossing en nieuwe of oude ideeën naar voren te brengen, gericht op het vinden van 100 innovatieve en toepasbare projecten om de uitdagingen van Aruba eind 2020 te helpen oplossen. 100 innovatieve ideeën zullen worden geselecteerd aan het einde van dit jaar en de winnaars ontvangen de ondersteuning voor de realisatie van hun innovatieoplossing. Voor volgend jaar kunnen er 1000 innovatieve ideeën zijn. Dit kan een oplossing zijn voor elke bestaande situatie. Dit is een andere manier om problemen aan te pakken, en niet alleen door digitalisering. Hiermee hoopt de regering iedereen aan te moedigen om aan mogelijke oplossingen te werken in plaats van zich alleen op het probleem te concentreren.

3. STEM the GAP

Presentie e-Government Het derde project is ‘Stem the gap”. De wereld verandert snel en binnenkort zullen er banen zijn die nog niet bestaan. De veranderingen zijn nog onbekend, maar de kinderen moeten klaar zijn om zich aan te passen en hun creativiteit te verkennen om de nieuwe wereld aan te kunnen. Technische lessen worden steeds belangrijker. Klassen zoals Wetenschap, Technologie, Engineering en Wiskunde vormen de afkorting STEM. Het is een feit dat mannelijke studenten meestal meer geïntrigeerd zijn door deze klassen en beroepen dan vrouwelijke studenten. Er is al een grote kloof tussen man- en vrouwelijke studenten op deze gebieden. De premier verklaarde dat als er niets wordt gedaan om de kloof te verkleinen, deze alleen maar groter wordt en vrouwen zichzelf van deze beroepen worden uitsluiten. Alles wat tot nu toe door vrouwen is bereikt, gaat verloren, dus het is heel belangrijk om te focussen op het aantrekken van vrouwelijke studenten op het gebied van STEM. Men is overtuigd dat STEM de kloof tussen mannen en vrouwen zal helpen dichten, en daarom zeggen we “STEM THE GAP ”.

Onlangs is een concept gelanceerd met de naam Girls Lounge, een plek waar meisjes samen kunnen komen en gestimuleerd kunnen worden voor technologie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties