Inschrijving salarissubsidie januari 2021

Dit item is gearchiveerd op 19-02-2021.

ORANJESTAD - Om bedrijven en werknemers in staat te stellen de  economische crisis veroorzaakt door de Covid-19 pandemie te boven te komen, heeft de regering van Aruba financiële steun verleend in de vorm van salarissubsidie.

ISalarissubsidie januari 2021n aanmerking komende bedrijven zijn sinds mei 2020 door de SVb geïnformeerd dat zij in aanmerking komen voor de salarissubsidie, die maximaal 60% van het loon dekt, maar deze ondersteuning moesten aanvragen.

Het doel van deze steun is het voorkomen van massale ontslagen die de economie nog meer zullen schaden. In 2020 betaalde de regering in totaal 271,7 miljoen aan ondersteuning in de vorm van Salarissubsidie. Naar verwachting zal een bedrag van 280 miljoen euro worden gereserveerd op de overheidsbegroting voor 2021 om de broodnodige hulp te kunnen voortzetten.

De inschrijving voor de salarissubsidie ​​voor januari 2021 begint op 20 januari en eindigt op 27 januari 2021. Uitbetalingen worden dagelijks gedaan aan bedrijven waarvan de aanvragen zijn goedgekeurd. Bedrijfseigenaren die vragen hebben over de salarissubsidie ​​kunnen contact opnemen met de SVB via de MiSvB-portal op www.svbaruba.org.

Bezwaren kunt u indienen bij bezwaarloonsubsidie@svbaruba.org. Werknemers die meer informatie willen ontvangen over de salarissubsidie, kunnen deze informatie opvragen bij hun werkgever. Dit is een van de voorwaarden die gesteld is aan de uitbetaling van de salarissubsidie ​​zoals vermeld in artikel 6 lid h van het Ministeriele Beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020, kenmerknummer 681/20, waarin het besluit tot uitbetaling van de financiële ondersteuning in de vorm van salarissubsidie staat vermeld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties