Internationale Dag van de Ouderen en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd

ORANJESTAD - Op de Internationale Dag voor Ouderen die op 1 oktober 2021 wordt gevierd, wil de Directie Volksgezondheid en zijn afdeling Ouderenzorg onze gemeenschap bewust maken van de uitdagingen waarmee onze oudere bevolking wordt geconfronteerd.

Volgens de cijfers van de Censo2020 zijn 17.288 personen, wat neerkomt op 16% van onze bevolking, 65 jaar en ouder.

Het thema van de Verenigde Naties dit jaar in verband met de Internationale Dag van de Ouderen is "Digitale Gelijkheid voor alle leeftijden", hetgeen de noodzaak inhoudt voor toegang en zinvolle participatie in de digitale wereld door oudere personen.

Onze bejaarden.In Aruba is de toegankelijkheid tot de digitale wereld zeer hoog, en 71% van de personen van 65 jaar en ouder heeft een internetverbinding in een of andere vorm. Dit is een zeer positieve ontwikkeling aangezien de technologie snel vooruit gaat. De kennis over digitale hulpmiddelen is echter aanzienlijk laag bij onze senioren.

Terwijl de hele wereld inspanningen levert om mensen met elkaar te verbinden, worden nieuwe risico's steeds duidelijker. Sommige voorbeelden, zoals cybercriminaliteit en verkeerde informatie, vormen een bedreiging voor de mensenrechten, de privacy en de veiligheid van senioren.

Het belang van het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens de pandemie
De pandemie bracht een verandering teweeg in het beheer van de ouderenzorg over de hele wereld. Ouderen werden geclassificeerd als de meest kwetsbare en risicogroep om besmet te raken met COVID-19.
Velen waren niet in staat hun dierbaren te bezoeken. Bijgevolg leden veel bewoners van bejaardentehuizen geestelijk en emotioneel. De enige manier waarop zij met hun dierbaren konden communiceren was via videogesprekken met i-pads en mobiele telefoons. Dit onderstreept het belang van digitale hulpmiddelen om in contact te blijven met dierbaren.

In verband met de Internationale Dag van de Ouderen heeft de regering oktober uitgeroepen tot bewustwordingsmaand voor senioren. De afdeling Ouderenzorg heeft een speciaal segment om onze gemeenschap bewust te maken van de uitdagingen waarmee onze senioren te maken hebben.

Bezoek de Facebook-pagina van het Department of Public Health voor updates.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties