Jaarverslag 2022 premier gepubliceerd

Dit item is gearchiveerd op 23-04-2023.

ORANJESTAD – In maart 2023 kondigde de premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, de publicatie aan van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening.

Het eerste hoofdstuk bevat een uitgebreid verslag van de relatie binnen het Nederlandse Koninkrijk, de buitenlandse zaken, SDG's, gender, nationale veiligheid, het Veiligheidshuis project, calamiteiten, huidige crisis in 2022 zoals Covid en de humanitaire crisis in Venezuela die problemen veroorzaakte met asiel, communicatie en diverse commissies waar het ministerie mee te maken heeft.

Minister president / Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening, mw. Evelyn Wever- Croes.In dit hoofdstuk vergelijkt de minister-president de uitgaven van haar ministerie met die van het vorige kabinet.

Hoofdstuk 2, Innovatie, doet verslag van de Directie Innovatie, een nieuwe dienst die innovatie moet stimuleren, de minister-president rapporteert over de Directie Informatievoorziening en Automatisering DIA en ook over het werk van FUTURA op het gebied van innovatie.

Jaarverslag 2022 van het ministerie van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening.In het hoofdstuk of Overheidsorganisatie begint het rapport met de Directie Personeelszaken, die meerdere tabellen bevat die de vermindering van het aantal openbare werkers sinds haar aantreden aangeven. Het rapport geeft ook aan waarom het aantal ambtenaren is afgenomen. De verlaging is substantieel. Sinds 2017 was het aantal ambtenaren 4800, en nu is dit 4400. Er zijn 400 ambtenaren minder, wat neerkomt op een vermindering van 9%. Dit is te danken aan het uitgevoerde Beleidsplan Reductie personeelskosten. In het rapport maken ze ook melding van de VUT-regeling.

In hoofdstuk 3 noemen ze ook het beheer van het Bureau Interne Dienstverlening (BID), Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (CENSO), MFA en de hulpbestuurskantoren (HBKs).

In het hoofdstuk Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening staat alle juiste en actuele informatie tot in detail over alle afdelingen die onder dit ministerie ressorteren en alles wat ze doen om inkomsten te genereren. Denk hierbij aan afdelingen als de Directie Infrastructuur en Planning DIP, Directie Landmeetkunde en Vastgoedregistratie DLV of Kadaster, Dienst Openbare Werken DOW en de Dienst Technische Keuringen DTI.

Het jaarverslag eindigt met een vooruitblik op 2023 waarin ze aangeven wat we voor 2023 kunnen verwachten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties