Kersttoespraak Gouverneur 2016

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2016.

ORANJESTAD – De gouverneur van Aruba Zijne Excellentie de heer Fredis Refunjol heeft op 24 december een kersttoespraak gehouden. 

De laatste kerstrede van de gouverneur was te zien op de lokale televisiestations. Op 1 januari 2017 gaat hij van welverdiend pensioen genieten.

In zijn toespraak verzocht hij o.a. de volksvertegenwoordigers om inhoudelijke politieke debatten te voeren en geen verbaal geweld te gebruiken. Tevens deed hij een oproep om een evenwicht te vinden tussen economische groei en behoud en versterking van de kwaliteit van leven, met inachtneming van natuurbehoud.

 Voorts verzocht hij om zijn opvolger, de heer Alfonso Boekhoudt te steunen.

Lees hier de integrale tekst van de toespraak van Z.E. Gouverneur Fredis Refunjol.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties