Klanten kunnen duplicaat aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015 ophalen bij hoofdkantoor Departamento di Impuesto

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2016.

ORANJESTAD – Klanten die de formulieren voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 niet hebben ontvangen kunnen een duplicaat vanaf 1 november 2016 bij de Departamento di Impuesto (Belastingdienst) ophalen. 

Het betreft klanten die al geregistreerd staan bij de Departamento di Impuesto en die normaliter een aangiftebiljet elk jaar ontvangen. Diegenen die de desbetreffende formulieren niet hebben ontvangen, kunnen vanaf 1 november een duplicaat hiervan ophalen bij de klantenservicebalie van het hoofdkantoor in Camacuri.

Voor het verkrijgen van een duplicaat dient de klant een geldig legitimatiebewijs tonen, m.n. identiteitsbewijs (cedula), rijbewijs of paspoort. Als de klant van woonadres is veranderd, moet tevens een uittreksel uit het bevolkingsregister (van Awg. 5.00) of laatste WEB/Elmar rekening, niet ouder dan twee maanden worden overgelegd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties