Kleine ondernemers met KOR2022-status hebben tot uiterlijk 16 januari 2023 om hun aangifte over 2022 in te dienen

ORANJESTAD - De Belastingdienst herinnert alle kleine ondernemers met de Kleineondernemersregeling (KOR) status voor 2022 eraan dat de deadline voor het indienen van hun BBO/BAVP en BAZV 2022 16 januari 2023 is. Het niet op tijd indienen zal resulteren in het automatisch intrekken van de KOR-status.

Aangifteplicht

Kleine ondernemers met een KOR-status hoeven weliswaar niet maandelijks de BBO/BAVP/BAZV-formulieren in te leveren, maar zijn wel wettelijk verplicht om deze voor het einde van elk boekjaar in te dienen. Op deze manier kan de inspecteur beoordelen of de jaarlijkse inkomsten meer of minder waren dan Afl. 84.000,- in 2022 aangezien dit de grens voor 2022 is voor de KOR-status. Voor 2023 zal dit bedrag Afl. 50.000,- zijn volgens de nieuwe regelgeving die onlangs is aangepast in het "Belastingplan 2023".

Hoe aangiften indienen?

Kleineondernemersregeling KORDe kleine ondernemer geeft zijn omzet over 2022 aan via het digitale aangifteformulier voor BB0/BAVP en BAZV dat beschikbaar is op het BO impuesto portaal.

BOi-gebruikers die deze app een tijd niet hebben gebruikt, worden dringend verzocht zo snel mogelijk in te loggen om te controleren of hun wachtwoord nog actief is. Als het wachtwoord is verlopen, dient dit zo spoedig mogelijk te worden geregeld om eventuele vertraging bij het indienen van de BBO/BAVP/BAZV-aangiften te voorkomen. Neem voor vragen contact op met 5227437 of stuur een e-mail naar boi@impuesto.aw.

Hoe declareren?

Hier ziet u een voorbeeld van hoe een kleine ondernemer onder normale omstandigheden de aangifte dient in te dienen.

Omzet 2022                                     Afl. 58.000,00

Vul de verklaringen als volgt in:

Vrijgestelde omzet:                        Afl.           0,00 (nihil)

Belaste omzet BBO en BAVP:      Afl. 58.000,00

Belaste omzet BAZV:                     Afl. 58.000,00

Het geautomatiseerde systeem berekent het belastingbedrag. In het geval van een KOR-status zal het systeem een belasting van nul gulden berekenen aangezien het omzet lager is dan het omzet van Afl. 84.000,00 per jaar. Houd er rekening mee dat de vrijgestelde omzet niet moet worden ingevuld. Dit onderdeel is niet bestemd voor bedrijven met KOR-status. Deze sectie is alleen van toepassing op bedrijven die volgens de wet bepaalde belastingvrijstellingen hebben.

Deadline voor het indienen van belastingaangifte

Alle kleine ondernemers met KOR 2022-status moeten hun jaaromzetaangifte over 2022 doen. De deadline is 16 januari 2023. Alle aangiften die na 16 januari 2023 worden ingediend of die de omzetaangiften 2022 niet doen, leiden tot automatisch verlies van de KOR-status. Dit betekent dat deze kleine ondernemers net als ieder ander bedrijf maandelijks hun BBO/BAVP/BAZV-aangifte moeten gaan doen.

De Belastingdienst roept alle ondernemers met een KOR-status op om tijdig de BBO/BAZV/BAVP-aangiften 2022 in te dienen om onnodige kosten te voorkomen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties