Laatste week van de 3C-campagne van het Nationaal Archief Aruba

Dit item is gearchiveerd op 24-09-2022.

ORANJESTAD - Het Nationaal Archief Aruba (ANA) deelt de gemeenschap mee dat dit de laatste week is van zijn 3C-campagne.

De campagne is medio juni van start gegaan en werd medio juli met zes weken verlengd. De 3C campagne, gesteund door het Ministerie van Cultuur, moedigt de gemeenschap aan om archiefmateriaal, bijvoorbeeld historische documenten, foto's, en audiovisuele en digitale bestanden in te leveren bij het nationaal archief. 

Campagne 3C - Nationaal Archief Aruba. Op deze manier draagt de gemeenschap bij aan het behoud van onze geschiedenis en cultuur voor toekomstige generaties.

Campagne 3C - Nationaal Archief Aruba. Marens Engelhard, voormalig hoofdarchivaris van Nederland, stelde dat wat we vandaag archiveren, bepalend is voor het beeld dat toekomstige generaties van onze tijd zullen hebben. Het is een fascinerende en verantwoordelijke, maar geen gemakkelijke taak om te kiezen wat we voor de onbekende toekomst willen archiveren. Laat het daarom een gezamenlijke inspanning zijn om onze geschiedenis te bewaren.

De ANA herinnert iedereen eraan waardevol historisch materiaal in te zenden om toe te voegen aan onze nationale archieven. Zoek bijv. naar informatie, documenten, foto's, audiovisueel en ander materiaal van historische waarde dat uw overleden familieleden hebben achtergelaten.

ANA bedankt iedereen die het materiaal heeft ingezonden. Het materiaal bestaat uit digitale en papieren documenten, krantenknipsels, archieven van particuliere organisaties en overheidsdiensten, foto's, video, schilderijen, affiches en cassettes met interviews van radioprogramma's.

Campagne 3C - Nationaal Archief Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties