Landspakket en uitvoeringsagenda toegelicht in openbare zitting

ORANJESTAD - Onderhandelingen tussen Aruba en Nederland zullen worden voortgezet met betrekking tot de voorwaarden die worden gesteld om de financiële steun ter dekking van de regeringskosten te verkrijgen.

Vorig jaar, als gevolg van de Covid19-pandemie, heeft de regering 40% van de belastingen verloren en kan hierdoor haar kosten niet alleen dekken.

De overheid zocht een lening op de internationale markt, maar kon deze alleen uit Nederland krijgen. Er zich echter voorwaarden door Nederland gesteld voor deze lening. De Arubaanse regering onderhandelde maandenlang om de door Nederland opgelegde voorwaarden te verzachten.

Dat was de belangrijkste reden dat de Arubaanse regering in eerste instantie weigerde te tekenen toen ze met de zware omstandigheden werden geconfronteerd. In plaats daarvan nam de premier de tijd om te onderhandelen en de voorwaarden te verzachten.

Uitvoeringsagenda landspakket 1 februari - 1 april 2021Op 13 november 2020 bereikten de regering van Aruba en Nederland een wederzijds akkoord.

De voorwaarden van het Landspakket zijn inmiddels bekend en gepubliceerd. Sinds 13 november 2020 hebben beide partijen onderhandeld over het tijdschema voor de uitvoering van de verschillende voorwaarden die hebben geleid tot een “Uitvoeringsagenda” die op 1 februari 2021 werd ondertekend.

Op 29 januari 2021 ging de premier grondig in op de uitvoeringsagenda tijdens een bijeenkomst met de vakbonden die de publieke sector, de semipublieke sector en de private sector vertegenwoordigden samen met de regeringsbemiddelaar maar ook tijdens een persconferentie op 1 februari 2021.

Op 2 februari 2021 ontving de regering eindelijk het officiële uitvoeringsplan en stuurde dit ter bespreking naar het parlement en publiceerde het zodat iedereen de overeengekomen voorwaarden kon lezen.

Volgens de premier is het “landspakket” erg uitgebreid en wordt er constant aan gewerkt door een groot team. De focus ligt op het onderzoeken, bestuderen en screenen op alle gebieden de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde zijn, zijn financiën, economie, belastingen, overheidsuitgaven, salarissen van overheidsfunctionarissen, economische hervormingen, arbeid, gezondheidszorg, onderwijs en justitie.

De focus is om te onderzoeken hoe deze zijn op Aruba en ze te vergelijken met Curaçao en Sint-Maarten en op basis van de conclusies de nodige veranderingen aan te brengen waar nodig.

De focus ligt de komende dagen op de onderzoeken die gedaan worden. Er is nog geen definitieve beslissing. De premier verzekerde de vakbonden dat ze, zodra ze de onderwerpen met betrekking tot hun specifieke sector bespreken, ze bij de discussies zullen betrekken alvorens een besluit te nemen. De Staten hebben de regering om een ​​grondige toelichting gevraagd over het “Landspakket” en de “Uitvoeringsagenda”.

Deze openbare vergadering is gepland op 3 februari 2021 om 15.00 uur in het Parlement.

Alle ministers zullen hun overeenkomstige onderdelen in het uitvoeringsplan toelichten.

De regering roept het publiek op om de live vergadering op sociale media te volgen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties