Landspakketagenda eerste kwartaal 2022

Dit item is gearchiveerd op 29-01-2022.

ORANJESTAD - Aruba en Nederland hebben de agenda voor het landpakket voor het eerste kwartaal van 2022 ondertekend.

Minister President Evelyn Wever-Croes en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond.Het jaar 2022 wordt een cruciaal jaar voor het traject van het landspakket. Voor elk van de aspecten van het traject zullen zij hun onderzoek publiceren. Deze onderzoeken zijn gedaan door Nederlandse en lokale experts en hebben altijd de belangrijkste stakeholders erbij betrokken. Zo heeft elk onderzoek een breed draagvlak.

In het jaar 2022 zullen veel implementatiefasen plaatsvinden. 2022 is ook het cruciale jaar waarin er harde afspraken gemaakt moeten worden tussen beide landen over de financiering van projecten en het nakomen van financiële verplichtingen.

De uitvoeringsagenda is een steeds verfijnd document dat alleen tot stand komt in onderlinge samenwerking tussen de landen.

Voor meer informatie, lees de bijgevoegde documenten:

Landspakket Aruba Uitvoeringsagenda 1 januari - 31 maart 2022

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties