Loting voor carnaval 69 kavels

ORANJESTAD – Directie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening DIP maakt wijzigingen bekend in de aanvraag en verlening van de precariovergunning voor kavels tijdens Carnaval 69.

Het aanvraagformulier voor kavels is alleen online beschikbaar:

Op elke pagina staan 4 kavelaanvragen, dus het is belangrijk om de formulier in 4 te knippen alvorens deze in de daarvoor bestemde lotingstrommel in de hal van het Infragebouw te deponeren.

De Awg. 4,00 postzegels die voor elk van de aanvragen nodig zijn, zijn verkrijgbaar op het postkantoor.

Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en van zegel is voorzien kunnen de aanvraagformulieren tijdens reguliere werkdagen van 07.30 - 12.30 uur en van 13:30 uur tot 17:30 uur in de loting trommel worden gedeponeerd. De laatste dag om deze aanvraagformulieren in te dienen is donderdag 19 januari 2023 en de trekking vindt plaats op vrijdag 20 januari 2023.

Aandacht voor het volgende:

  • Aanvraagformulieren moeten volledig zijn ingevuld om geldig te zijn. Onvolledige aanvragen worden bij trekking weggegooid.
  • Aanvraagformulieren moeten een e-mailadres en een geldig persoonsnummer van de indiener bevatten.

Carnavalkavel:

  • De indiener dient op het aanvraagformulier de voorkeurskeuze voor het kavel aan te geven op LG Smith of Vondellaan.
  • Eenmaal getrokken, krijgt de getrokken aanvraag formulier automatisch een perceelnummer toegewezen op basis van de beschikbaarheid van de percelen. Dit jaar worden de percelen niet meer geselecteerd op een kaart.

Ventkavels

  • Het ingevulde aanvraagformulier voor een verkoperskavel dient te worden gedeponeerd in de overeenkomstige lotingstrommel voor de locatie/het gebied waarvoor het ventkavel de voorkeur heeft.
  • Eenmaal getekend, krijgt de applicatie automatisch een perceel nummer toegewezen op basis van de volgorde van beschikbare kavels. Dit jaar worden de percelen van de verkoper niet meer op een kaart geselecteerd.

BELANGRIJK: Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden weggegooid en het volgende getrokken aanvraagformulier krijgt het volgende perceelnummer.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties