Maximumprijzen 12 maart 2016

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2016.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend.

Ingaande 12 maart 2016 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO en de BAZV. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO en de BAZV niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten.

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel: 582-1181 toestel 251.

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

  • Lijst maximum prijzen basisproducten
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties