Maximumprijzen 30 oktober 2021

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2021.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 30 oktober 2021 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 13 november 2021 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 6 november 2021 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties