Maximumprijzen crisispakket per 29 mei 2021

ORANJESTAD – Conform de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke maximumprijzen COVID-19, maakt de Directie Economische Zaken de maximumprijzen voor de komende periode bekend

Ingaande 29 mei 2021 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten van het crisispakket. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende publicatie  maximumprijzen zal op 11 juni 2021 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 4 juni 2021 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties