Medicinale cannabisproducten verkrijgbaar op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 15-02-2021.

ORANJESTAD - In 2019 gaf het Ministerie van Volksgezondheid vergunningen aan verschillende lokale bedrijven voor de import van CBD-houdende producten.

Ze zijn verheugd om al enkele producten op de markt te zien. De CBD-bevattende producten helpen al veel patiënten in onze gemeenschap met hun medische aandoening.

De minister van Volksgezondheid Dangui Oduber is verantwoordelijk voor medicinale cannabis op Aruba. In 2017 hebben ze bij het vormen van de coalitie met de andere coalitiepartners van POR en RED afgesproken dat zodra de overheid is geïnstalleerd, zij de mogelijkheden van import, teelt en verkoop van CBD-producten gaan verkennen.

Aruba is een van de weinige landen ter wereld met een vooruitstrevende visie op medicinale cannabis. Aruba probeert ons economie te diversifiëren met deze nieuwe cannabisindustrie. Ondertussen bevindt de regering zich in de allerlaatste fase van het verlenen van vergunningen voor de teelt, verwerking en export van medicinale cannabis. De Arubaanse economie was altijd afhankelijk van toerisme en de raffinaderij, maar met deze nieuwe industrie zullen er meer banen worden gecreëerd, meer inkomen voor de overheid en dit zal de economie stimuleren. Minister Oduber is zeer tevreden dat het CBD-bevattende product al in omloop zijn bij veel drogisterijen en supplementenwinkels.

De minister adviseert de gemeenschap op zich te informeren over dit onderwerp. Lees wat de voordelen zijn van deze producten en de mogelijke secundaire bijwerkingen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties