Minister van Financiën deelt details over landsbegroting 2022

Dit item is gearchiveerd op 12-02-2022.

ORANJESTAD – Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 deelde minister van Financiën Xiomara Maduro details van de landsbegroting 2022.

De minister deelde de belangrijkste cijfers voor het jaar 2022, de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021, de financiële behoeften voor 2022 en maakte het advies van de CAFT over het begrotingsontwerp 2022 bekend, inclusief het oordeel van de regering hierover.

Meest opvallende veranderingen

Minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro.Presentatie begroting 2022Minister Maduro deelde de meest opvallende cijfers binnen de begroting en wijzigingen ten opzichte van de begroting van 2021. De personeelskosten voor 2022 zijn met 8 miljoen gestegen om de 50% van de reductie van 12,6% te kunnen voorzien. Goederen en Diensten zijn met 26 miljoen gestegen en hebben te maken met de introductie van het Family Justice Center, Bureau Cannabis en de Directie Innovatie en om de kosten van de jaarlijks groeiende PPS-projecten te dekken. De rentelasten zijn met 8 miljoen gestegen ivm de 1014 miljoen die aan Nederland en lokale financiële instellingen te kunnen betalen. Subsidies zijn verhoogd met 10 miljoen om de 50% van de 12,6% reductie te helpen betalen. De directe belastingen zullen naar schatting 64 miljoen extra opleveren door de effecten van de 50% uitkering van de 12,6% vermindering en door het stopzetten van financiële steun. De indirecte belastingen stijgen naar schatting met 42 miljoen als gevolg van een verbetering van de economie. De investeringen zijn met 16 miljoen verhoogd om de benodigde voorlopige oplossingen voor de RWZI-fabriek te dekken. De inkomsten zullen naar verwachting met 162 miljoen stijgen op basis van de verbetering van de economie en het einde van de financiële steun, terwijl de uitgaven met 120 miljoen zullen dalen als gevolg van het stopzetten van de financiële steun.

De regering heeft 1305 miljoen florin nodig

Presentatie begroting 2022Presentatie begroting 2022Volgens de minister bedroegen de totale financiële behoeften voor 2021 1651 miljoen florin, waarvan 1360 miljoen om de schuldendienst te dekken en 291 miljoen om het tekort te dekken. De schuldendienst bestaat uit 346 miljoen buitenlandse schulden en 904 miljoen is aan Nederland verschuldigd voor hun lening om de kosten van de Covid-pandemie te dekken. De 110 miljoen is verschuldigd aan lokale geldschieters. Om een ​​deel van deze schulden te helpen dekken, heeft Nederland in september 2021 nog een lening van 523,1 miljoen verstrekt. Dit dekte 177,1 miljoen buitenlandse schulden in 2021 en 346 miljoen voor 2022. In verband met de Covid19-lening die van Nederland is ontvangen, is de regering van Aruba in onderhandeling met de Nederlandse autoriteiten om dit te herfinancieren, aangezien het in maart 2022 afloopt. De lokale schuld van 110 miljoen zal worden gefinancierd door lokale financiële instellingen zoals overeengekomen met Nederland. Het tekort van 291 miljoen zal ofwel met liquiditeitssteun uit Nederland moeten worden gefinancierd of op de lokale markt moeten worden gevonden. Om de begroting 2022 uit te voeren heeft de regering van Aruba 1305 miljoen nodig.

Advies CAFT en de reactie van de regering

Presentatie begroting 2022Presentatie begroting 2022Volgens de minister heeft de CAFT er bij de regering op aangedrongen haar goederen- en dienstenkosten te verlagen naar hetzelfde niveau als in 2020. Volgens de minister is dit technisch onmogelijk aangezien 2020 geen normaal operationeel jaar van de regering was. De CAFT wil de verlaging van 50% van de 12,6% afschaffen. Het kabinet wacht het besluit van de Rijksministerraad af ​​alvorens eventuele wijzigingen aan te brengen. Het CAFT wil dat de regering de controles van de salarissubsidies vóór 1 april 2022 afrond en het bedrag opneemt in de begroting van 2022. De regering heeft op dit punt voldaan aan de CAFT. De CAFT heeft de regering ook verzocht om een ​​financieel overzicht van de fiscale wijzigingen in het Landspakket. Volgens de minister gaan ze uit van 160 miljoen voor 2023, maar aangezien de wet nog niet rond is, kunnen ze voorlopig nog geen gedetailleerd overzicht geven. Dit kan wel door middel van een nota van wijziging in de begroting worden opgenomen.

Presentatie begroting 2022Presentatie begroting 2022De CAFT wil ook dat de regering de in januari 2021 ingevoerde verlaging van de loonbelasting van 2% afschaft. De regering heeft hiermee rekening gehouden in haar fiscale wijzigingen in het Landspakket bij punt C. De nodige wijzigingen zullen worden gedaan met de nota van wijziging. De CAFT wil ook dat de regering uitleg geeft over de investering van 16 miljoen in de RWZI, en de regering legde uit dat dit een voorlopige oplossing was, aangezien de regering niet de 60 miljoen beschikt om een ​​nieuwe faciliteit te bouwen. Met andere woorden, de adviezen 1 en 2 worden door de regering verworpen. Adviezen 3 en 6 zijn gewijzigd alvorens het begrotingsontwerp naar de Raad van Advies te sturen en advies 4 en 5 zullen middels een nota van wijziging worden gedaan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties