Naleving loonbelasting en BBO/BAVP/BAZV moet verbeteren

Dit item is gearchiveerd op 15-10-2022.

ORANJESTAD – Volgens cijfers van de Belastingdienst hebben de bedrijven die in de periode januari t/m juni 2022 hun aangifte loonbelasting en BBO/BAVP/BAZV hebben ingediend, de bedragen die bij hun eigen aangiftes hoort niet betaald of niet op tijd betaald.

De Belastingdienst heeft daarom extra boetes opgelegd wegens wanbetaling.

Het is zeer belangrijk om te vermelden dat de loonbelastingcijfers ook de premies AOV/AWW en AZV bevatten en dat het vergoedingen zijn die worden ingehouden door de werkgever die deze op zijn beurt niet aan de belastingdienst heeft overgedragen. De betaling van deze belastingen en sociale premies valt onder de verantwoordelijkheid van de werknemers, maar wordt niet naar behoren door de werkgevers overgedragen aan de Belastingdienst.

BBO/BAVP/BAZV-betalingen behelzen de 6% aangiftebelasting op bedrijfsomzetten die ondernemers moeten betalen, maar niet aan de belastingdienst wordt overgedragen. Vervolgens een overzicht van de niet-naleving met betrekking tor belastingbetaling volgens eigen aangifte.

Naheffingsaanslagen loonbelasting, AOV/AWW en AZV premies periode januari - juni 2022
Aantal belastingplichtigen die een naheffingsaanslag heeft ontvangen 1.237
Aantal naheffingsaanslagen 6.986
Totaal bedrag naheffingsaanslagen Afl. 18.8 miljoen
Naheffingsaanslagen BBO/BAVP/BAZV periode januari - juni
Aantal belastingplichtigen die een naheffingsaanslag heeft ontvangen 1.489
Aantal naheffingsaanslagen 6.558
Totaal bedrag naheffingsaanslagen Afl. 15.7 miljoen 

Gebouw DIMPBelangrijk om te vermelden is dat er gevolgen zijn voor belastingplichtigen die hun belastingplicht niet nakomen. Deze gevolgen zijn onder meer extra kosten, hoge boetes en onnodig hogere rentebedragen. Deze extra kosten kunnen entrepreneurs en/of bedrijven in moeilijk te overwinnen situaties brengen. Daarom is het negeren van uw belastingplicht geen optie.

Naleving van de aangifte en betaling van de belasting is de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige en niet van de Belastingdienst. Of het een particulier, een werkgever, een kleine handelaar en/of een groot bedrijf betreft, de fiscale verantwoordelijkheid ligt bij hem/haar.

Bedrijven moeten registreren

Alle ondernemers moeten hun belastingen maandelijks indienen via de portal "BO Impuesto" (BOi). Ondernemers die zich nog niet als gebruiker hebben geregistreerd, dienen dit zo snel mogelijk te doen. Zij kunnen hun afspraak maken via de volgende link

Voor meer informatie over de portal kunt u bellen met 522 7437 of een e-mail sturen naar boi@impuesto.aw. Handelaren die hun inkomstenbelasting (loonbelasting of inkomstenbelasting) niet indienen, kunnen voor advies contact opnemen met de Belastingdienst door te bellen naar 522 7424.

De Belastingdienst is er om de belastingplichtige te helpen bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen via het digitale systeem van Bo Impuesto waar ze maandelijks hun aangiftes moeten indienen van BBO/BAVP en BAZV, loonbelasting en AOV/AWW en AZV premies.

Tegelijkertijd geeft de belastingdienst belangrijke informatie over betalingstermijnen via haar website www.impuesto.aw, haar FaceBook-pagina en ook via persberichten. Zo probeert de Belastingdienst eventuele twijfels van belastingplichtigen weg te werken en eventuele vragen over belastingbetalingen te beantwoorden.

Tot slot wil de Belastingdienst alle handelaars bedanken die naar behoren hun fiscale plichten vervullen voor de loonbelasting, premies AOV/AWW/AZV en BBO/BAVP/BAZV. Tegelijkertijd dringt de Belastingdienst er bij ondernemers die zich niet aan hun belastingplicht houden op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun belastingplichten na te komen. We moeten allemaal laten zien hoe belangrijk het is om te voldoen aan belastingheffingen en bij te dragen aan het welzijn van iedereen die op Aruba woont en werkt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties