Nieuw programma Paga bo boet van het Openbaar Ministerie

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2023.

ORANJESTAD - Het openbaar ministerie heeft recentelijk een nieuw programma in gebruik genomen om verkeersboetes te innen.

Dit programma heet Paga bo boet (Pbb). Ook het korps politie Aruba (KPA) maakt daar deel van uit via een koppeling met het informatiesysteem ACTpol, wat door de politie wordt gebruikt. Bekeuringen die door de politie in ACTpol worden ingevoerd, komen voortaan direct binnen bij het OM.

Dit betekent, onder andere, dat het innen van boetes versneld zal worden vergeleken met voorgaande jaren.

Het betekent ook dat de politie met een vernieuwde versie van de verkeersbekeuring zal beginnen te werken. Vanaf 1 maart 2023 zullen verbalisanten bij het geven van een boete het vernieuwde oproepingsprocesverbaal (opv) uitschrijven. De bekeuring die de weggebruiker van nu af aan in handen zal krijgen na het begaan van een verkeersovertreding, bevat meer informatie, zowel voor de politie als voor degene die de boete krijgt.

Schilderij gebouw Openbaar MinisterieNieuw is dat op het geüpdatet opv het bedrag van de boete en een zogeheten opv-nummer komen te staan. Het bedrag van de boete zal door de verbalisant worden aangevinkt. Het opv-nummer staat rechtsboven aan het formulier en begint met de cijfers 297.

Derhalve hoeft de burger in het vervolg niet langer te wachten op een brief van het OM om de boete te kunnen betalen, zoals tot voorheen het geval was. Men kan zelf checken op het opv wat het bedrag van de bekeuring is, alsmede het opv-nummer wat daarbij hoort.

De boete kan dan gemakkelijk online of aan de publieksbalie van het OM worden betaald. Online betalen kan via het rekeningnummer 4000905 bij Arubabank onder vermelding van het bedrag en het opv-nummer. Aan de balie van het OM aan de Rumbastraat 29 in Camacuri kan betaald worden na het maken van een afspraak via www.omaruba.com. Het OM neemt niet langer contante betalingen in ontvangst. Op vrijdag is de balie voor het publiek gesloten.

Op het opv staat ook een zogenaamde oproepingsdatum. Dat is de datum waarop degene die de overtreding heeft begaan ter terechtzitting moet verschijnen. Deze datum wordt door de verbalisant handmatig ingevuld op de opv. Indien de boete tijdig wordt betaald, komt de oproeping om voor de rechter te verschijnen te vervallen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties