Officiële inhuldiging van het huis van OPPA

ORANJESTAD - Op 26 augustus 2021 vierde de organisatie die gepensioneerde ambtenaren vertegenwoordigt, OPPA, haar 33-jarig bestaan. 

Officiële inhuldiging van het huis van OPPA.Het was een speciale dag voor het bestuur en de leden, met de officiële opening van hun nieuwe gebouw, "Huis van OPPA" op 26 augustus 2021.

Officiële inhuldiging van het huis van OPPA.Minister-president Evelyn Wever-Croes woonde de opening bij en zei dat het een eer voor haar is om OPPA te feliciteren met dit prachtige project en bedankte alle gepensioneerden voor de opbouw van ons land.

OPPA is de organisatie die gepensioneerde ambtenaren van Aruba vertegenwoordigt. In juli heeft OPPA een ontmoeting gehad met formateur Evelyn Wever-Croes.

Tijdens deze bijeenkomst hebben zij een uitgebreid document ingediend waarin de uitdagingen worden geschetst waar ouderen voor staan.

Officiële inhuldiging van het huis van OPPA.Een uitgelicht onderwerp in dit document is meer ouderenvertegenwoordiging. Een ander punt is dat de regering rekening moet houden met hun zorgen. Senioren vormen een belangrijk en dierbaar deel van onze gemeenschap en zijn degenen die onze economie opbouwden. 

De minister-president bedankte het bestuur en de leden voor hun 33-jarig bestaan en hun prachtige gebouw. Zij sprak ook haar dankbaarheid uit voor hun dienstverlening aan onze gepensioneerden. 

    Officiële inhuldiging van het huis van OPPA.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties