Ondernemers met een eenmanszaak met een jaaromzet van Afl. 50.000,- of minder zijn vrijgesteld van BBO/BAVP en BAZV.

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2023.

ORANJESTAD – Ondernemers met een eenmanszaak die een jaaromzet hebben van Afl. 50.000,- of minder zijn vrijgesteld van BBO/BAVP en BAZV.

Deze ondernemers zijn wettelijk vrijgesteld van aangifte BBO/BAVP en BAZV en betalingen. Deze wet is niet van toepassing op ondernemers die onroerende goederen exploiteren met als doel een permanente inkomen te verwerven, zoals ondernemers die inkomsten ontvangen uit huur van onroerend goed. Deze ondernemers moeten wel maandelijks voldoen aan de BBO/BAVP en BAZV aangiften en betalingen.

Deze wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2023.

Wat te declareren?

Ondernemers zijn jaarlijks verplicht om de omzet van hun onderneming op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst verstrekt deze verklaring jaarlijks; het aangifteformulier inkomstenbelasting 2023 wordt in 2024 verstrekt.

Wat als de onderneming een bedrijfsomzet heeft van meer dan Afl.50.000,-

Indien de bedrijfsomzet hoger is dan Afl. 50.000,- in het fiscale jaar, dient dit te worden gemeld bij de Belastingdienst om aan te melden voor de aangiften BBO/BAVP en BAZV. De ondernemer dient in dit geval maandelijks BBO/BAVP en BAZV te declareren en te betalen in het lopende jaar en de volgende jaren.

Ondernemers met een eenmanszaak met een jaaromzet van Afl. 50.000,- of minder zijn vrijgesteld van BBO/BAVP en BAZV.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties