Onderzoek van de Universiteit van Aruba geeft aan dat 76% van de werknemers in het toerisme tevreden is

ORANJESTAD – Op 27 februari 2023 was de minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber, uitgenodigd door de faculteit Tourism and Hospitality van de Universiteit van Aruba om een presentatie bij te wonen van de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de tevredenheid en perceptie van degenen die werken in de toeristenindustrie.

Om deze enquête uit te voeren, interviewden ze 569 werknemers in de toeristische sector.

Presentatie faculteit Tourism and Hospitality van de Universiteit van Aruba van de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de tevredenheid en perceptie van degenen die werken in de toeristenindustrie.Presentatie faculteit Tourism and Hospitality van de Universiteit van Aruba van de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de tevredenheid en perceptie van degenen die werken in de toeristenindustrie.Nu het onderzoek klaar is, hebben ze de resultaten gepubliceerd en gepresenteerd aan de minister, ATA, AHATA, ATSA en alle andere partners in de toeristische sector.

Volgens het onderzoek gaf 76% van de 569 deelnemers aan tevreden te zijn met hun werk in de toeristische sector.

Hoewel belangrijke factoren, zoals de inkomens en voordelen voor degenen die in deze sector werken, waren deze niet de meest bepalende factoren om in deze sector te werken.

De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van degenen die in deze branche werken. Het geeft de tevredenheidsgraad aan, een indicatie van hun perceptie van de lonen en de voordelen. Het geeft ook informatie over hoe de werknemers worden behandeld en wat hun mening is over de werktijden.

Het onderzoek geeft een algemeen beeld van de arbeidssituatie in de toeristische sector.

Presentatie faculteit Tourism and Hospitality van de Universiteit van Aruba van de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de tevredenheid en perceptie van degenen die werken in de toeristenindustrie.Presentatie faculteit Tourism and Hospitality van de Universiteit van Aruba van de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de tevredenheid en perceptie van degenen die werken in de toeristenindustrie.De minister was  blij met de resultaten van dit onderzoek, aangezien de economie van Aruba voornamelijk afhankelijk is van toerisme.

Onze mensen zijn het belangrijkste erfgoed in het toerisme op Aruba. Het zijn die personen die dagelijks met onze gasten werken en het hoge serviceniveau bieden waar Aruba bekend om staat.

Dank aan allen die in het toerisme werken, dat Aruba in 2022 zeer hoge cijfers scoorde in het toerisme terwijl de vooruitzichten voor 2023 er nog beter uitzien.

Minister Oduber bedankte de Universiteit van Aruba en hun faculteit Toerisme en Gastvrijheid en in het bijzonder de studenten die dit belangrijke onderzoek hebben uitgevoerd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties