Online infosessie: “Creatief Europa”.

ORANJESTAD - Het bureau voor de betrekkingen met de Europese Unie en het Koninkrijk (Europe House Aruba) nodigt iedereen in de media- en cultuursector die hun horizon willen verbreden en internationaal willen samenwerken, uit om deel te nemen aan de online informatiesessie over het fondsenprogramma van de Europese Unie “Creative Europe".

De Europese Commissie heeft een meerfondsenprogramma goedgekeurd voor de periode 2021-2027.

Creative Europe “Creative Europe” is een fonds waaraan actieve organisaties in de relevante sectoren van media en cultuur kunnen deelnemen.

“Creative Europe” is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat de culturele en audiovisuele sector ondersteunt. Hun doel is de culturele en taalkundige diversiteit te ontwikkelen en te bevorderen, het erfgoed te behouden en het concurrentievermogen en het economische potentieel in de culturele en creatieve sector, voornamelijk in de audiovisuele sector, te vergroten.

Gebouw Europe House ArubaSamenwerkingsprojecten, nieuwe platforms om nieuwe artiesten te promoten, culturele en creatieve organisatienetwerken, televisie, filmdistributie en cinematografie-educatie zijn slechts enkele van de kansen die dit fonds biedt dat kunstenaars, muzikanten, pers en filmactivisten helpt.

“Creative Europe" heeft ook als doel het concurrentievermogen in de culturele sector te vergroten door ondersteuning te bieden bij hun inspanningen om groener, meer digitaal en inclusiever te worden.

Wil je meer weten?

Tijdens de online interactieve sessie op zaterdag, die wordt georganiseerd door “Dutch Culture”, wordt informatie verstrekt over de zaken die voor jou en je organisatie van belang kunnen zijn. Ook is er informatie beschikbaar over Europese thema's die relevant zijn voor nieuwe programma's en kanalen die worden gelanceerd en die geïnspireerd kunnen zijn op projecten die in het verleden door Nederland zijn goedgekeurd.

Datum: 14 juni 2021
Tijd: 9.00 – 23.00 uur op Youtube
Taal: Nederlands

Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met info@arubagovernment.eu of bezoek www.europehousearuba.org

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties