Openbare Inschrijving ex-Douane kantoor, L.G. Smith Boulevard no. 84

Dit item is gearchiveerd op 19-11-2016.

ORANJESTAD - De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie maakt hierbij bekend: 

  • dat bij inschrijving voornemens is, aan de hoogste bieder een recht van erfpacht te verlenen op een achttal percelen, gelegen aan de L.G. Smith Boulevard  met het zich daarop bevindende gebouwencomplex plaatselijk bekend als ex-Douane kantoor, L.G. Smith Boulevard no. 84;
  • dat terzake van voormelde inschrijving ten behoeve van ge├»nteresseerden ten kantore van de Dienst Openbare Werken, Sabana Blanco 68, telefoon 528-4700, vanaf 13 oktober 2016 tegen betaling van Afl. 1.500,00 verkrijgbaar is een kopie van het bestek DOW 23 dj 2016 met de inschrijvingsvoorwaarden, de erfpachtvoorwaarden en verdere bepalingen;
  • dat de inschrijvingen dienen te geschieden in een gesloten enveloppe ten kantore van de Dienst Openbare Werken, Sabana Blanco 68, alwaar gedurende de inschrijvingsperiode een verzegelde bus zal staan, teneinde de biedingen te ontvangen;
  • de inschrijving vindt plaats uiterlijk op 7 december 2016 om 11:00 uur in de daarvoor bestemde bus bij het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken;
  • dat de opening van de voormelde bus, alsmede het vaststellen van de hoogste bieding zal geschieden ten overstaan van een notaris op Aruba, diens plaatsvervanger of opvolger, die van die opening en vaststelling proces-verbaal zal opmaken;
  • dat de minister daarop volgend een definitieve beslissing zal nemen over de uitgifte in erfpacht van voornoemde percelen.

ex Douane kantoor te L.G. Smith Boulevard 84

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties