Overdracht 16 beschermde gebieden

Dit item is gearchiveerd op 18-09-2020.

ORANJESTAD - Onlangs hebben de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, drs. Marisol Lopez-Tromp, Natasha Silva (General Manager Stichting Aruba Nationaal Park) en Frank Benita (Hoofd Waterschappen van de Dienst Openbare Werken (DOW), het landsbesluit voor de overdracht van het beheer van de 16 beschermde gebieden, naar de FPNA getekend.

De rooien y zoutpannen (zoutmeren) worden beheerd door FPNA en DOW. De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp, Natasha Silva (General Manager Stichting Aruba Nationaal Park en Frank Benita (Hoofd Waterschap) ondertekenen het landsbesluit voor de overdracht van het beheer van de 16 beschermde gebieden, naar de FPNA.

Traject

 De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp, Natasha Silva (General Manager Stichting Aruba Nationaal Park en Frank Benita (Hoofd Waterschap) ondertekenen het landsbesluit voor de overdracht van het beheer van de 16 beschermde gebieden, naar de FPNA.  Minister Lopez-Tromp heeft op 5 mei 2020 het landsbesluit ondertekend dat de bescherming concretiseert van de 16 gebieden die een grote fauna- en florawaarde voor Aruba hebben. Dit proces begon in 2013 toen er een motie werd ingediend voor de bescherming van deze gebieden. In 2013 stemde toenmalig Statenlid Lopez-Tromp voor de motie en nu als minister verantwoordelijk voor Milieu rondde zij het proces zelf af.

De managementoverdracht zal nu inhoud geven aan een langlopend proces, wat de flora en fauna ten goede komt. De minister benadrukte het belang voor de bevolking om zich bewust te zijn van de natuurlijke rijkdom en waarde van Aruba. Daarom is het belangrijk om de regels voor elk van deze beschermde gebieden te volgen, die zijn aangegeven met borden.

De ondertekening van het landsbesluit is voor Aruba een zeer belangrijk historisch moment. Als we niet voor deze waardevolle gebieden zorgen, worden ze vernietigd en gaan ze verloren.

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp, Natasha Silva (General Manager Stichting Aruba Nationaal Park en Frank Benita (Hoofd Waterschap) ondertekenen het landsbesluit voor de overdracht van het beheer van de 16 beschermde gebieden, naar de FPNA.   De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp, Natasha Silva (General Manager Stichting Aruba Nationaal Park en Frank Benita (Hoofd Waterschap) ondertekenen het landsbesluit voor de overdracht van het beheer van de 16 beschermde gebieden, naar de FPNA.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties