Pogingen om de informele economie aan te pakken

Dit item is gearchiveerd op 06-04-2023.

ORANJESTAD - In 2021 heeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie samen met professor Schneider, welbekende expert op het gebied van informele economie, een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de economische activiteit in de informele sector.

Het onderzoek concludeerde dat de waarde van economische activiteit in de informele sector is vastgesteld op 20% van het bbp. Op basis van deze informatie heeft minister van Economische Zaken Geoffrey Wever de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie verzocht een actieplan op te stellen ter bestrijding van de informele economie op Aruba.

De heer  Jason Lejuez, Minister van Ecomische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever mevrouw Maria Dijkhoff-Pita en mevrouw Judesca Briceño.Als ze het hebben over informele economie, hebben we het over economische activiteiten die  niet voldoen aan wetten. Dit zijn ondernemers die niet zijn ingeschreven bij de KvK, geen vestigingsvergunning hebben en niet zijn ingeschreven bij de Belastingdienst.

Dat betekent dat wie actief is in de informele sector niet dezelfde lasten heeft als wie zich wel aan de wet houdt. Dit creëert een oneerlijke concurrentie voor degenen die zich dienovereenkomstig aan de wetten houden.

Om dit fenomeen te bestrijden, had minister Geoffrey een ontmoeting met de DAECI en zat hij met DAECI-directeur mevrouw Maria Dijkhoff-Pita, mevrouw Judesca Briceño en de heer Jason Lejuez om het actieplan “Reducing the Aruban Shadow Economy” te bespreken.

Onze economische ontwikkeling hangt sterk af van de bedrijven die grote investeringen doen en banen creëren en de wetten naleven. Volgens de minister is het belangrijk om voor alle bedrijven een gelijkwaardig uitgangspunt te garanderen. Dit plan is de eerste stap om de informele economie een halt toe te roepen.

De minister bedankte mevrouw Maria Dijkhoff-Pita, mevrouw Judesca Briceño en de heer Jason Lejuez voor het actieplan, dat een positieve bijdrage zal leveren aan onze economie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties