Politieke partijen M.E.P. en RAIZ ondertekenen bereidwilligheidsverklaring om een regering te vormen voor 2021 – 2025

ORANJESTAD - Op 8 juli 2020 hebben de politieke partijen Movemento Electoral di Pueblo (M.E.P.) en RAIZ een akkoord bereikt om verder te onderhandelen over het vormen van een coalitieregering.

Diezelfde dag hebben de twee partijen een ontmoeting gehad met de informateurs, de heer Werleman en mevrouw LaSorte.  Tijdens deze ontmoeting ondertekenden zij een bereidwilligheidsverklaring om te onderhandelen en tot een coalitie te komen.

Politieke partijen M.E.P. en RAIZ ondertekenen bereidwilligheidsverklaring om een regering te vormen voor 2021 – 2025. De leider van de MEP, Evelyn Wever-Croes gaf aan dat politieke partij MEP y politieke partij RAIZ genoeg overeenkomsten hebben om te werken aan een basis om Aruba de komende vier jaar te besturen. Aangezien er nog steeds een pandemie op het eiland heerst, zijn de twee partijen grotendeels overeengekomen om Aruba samen vooruit te helpen om het sterker en weerbaarder te maken.

Politieke partijen M.E.P. en RAIZ ondertekenen bereidwilligheidsverklaring om een regering te vormen voor 2021 – 2025. Voor een grote groep bij de El Faro-vuurtoren ondertekenden de twee partijen nog een convenant, een verklaring waarin de partijen hun voornemen uitspreken om een ​​nieuwe regering te vormen. In deze verklaring zijn de regeerakkoorden opgenomen waaronder de coalitie de komende periode zal werken, waardoor het kabinet Wever-Croes 2 tot stand zal komen. De partijen onderhandelen over de belangrijkste punten die in het akkoord zijn genoemd om een solide regering te vormen.

Politieke partijen M.E.P. en RAIZ ondertekenen bereidwilligheidsverklaring om een regering te vormen voor 2021 – 2025. De onderwerpen die voor beide partijen prioriteit hebben zijn:

  1. Integriteit;
  2. De afspraken met Nederland;
  3. Economisch herstel;
  4. Evenwichtige overheidsfinanciën;
  5. Duurzame ontwikkeling;
  6. Sociale rechten, ouderenzorg, kinderen en jongeren, de mens vooropstellen.

 "Wij zijn van mening dat 11 zetels breed genoeg zijn om de vereiste stabiliteit te bewerkstelligen om ons land te besturen", verklaarde de leider van het MEP, mevrouw Evelyn Wever-Croes.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties