Port City project aangekondigd

ORANJESTAD – Op 6 september 2022 kondigden de minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui, samen met de minister-president mevrouw Evelyn Wever Croes en Aruba Ports Director (APA) de heer Marc Figaroa het project "Port City" aan.

Het  voormalige vrachtterminalgebied bij de cruiseterminal Oranjestad dat naar Barcadera werd verplaatst, komt beschikbaar voor ontwikkeling.

De minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui, samen met de minister-president mevrouw Evelyn Wever Croes en Aruba Ports Director (APA) de heer Marc Figaroa kondigen het project 'Port City' aan.Het Port City-project omvat een particuliere investering van $ 500 miljoen dollar die een enorme economische spin-off voor Aruba zou moeten creëren. Het project zal veel banen en inkomsten opleveren voor de APA en de regering en zal bijdragen aan het verhogen van het BBP van Aruba.

Meerdere regeringen hebben ideeën uitgewisseld en belanghebbenden ontmoet voordat ze uiteindelijk besloten wat te doen met het grote gebied van de voormalige haven in Oranjestad. De uiteindelijke beslissing van de regering is om dit om te zetten in een project genaamd Port City; een mix van bebouwing met een groot natuurgebied dat voor de hele gemeenschap beschikbaar blijft.

Port City

Port City is een masterplan, een zeer ambitieus project waar de komende 10 tot 15 jaar een nieuwe stad zal worden gebouwd. Port City wordt een mix van boetiek hotels, appartementen, open ruimtes, pittoreske wegen, promenades, parkeerplaatsen en mooie landschap. Port City wordt een project van hoge kwaliteit met de ontwikkeling van exclusieve boetiekhotels. De eerste fase begint op het terrein van het voormalige Bushiri Hotel tot aan de rotonde van de Wendy's.

Port City Oranjestad projectPort City Oranjestad projectDe APA zal deze gronden aanbieden in de vorm van een ondererfpacht. De ontwikkelaar die de aanbesteding wint, moet 40% van de erfpachtcanon als voorschot betalen en de resterende 60% in een periode van 60 jaar. De inkomsten die de APA ontvangt, worden geherinvesteerd in infrastructuur, wegen, landschapsarchitectuur, promenade en onderhoud.

In dit project zal duurzaamheid centraal staan in de manier waarop de gebouwen worden gebouwd, die allemaal de LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) zullen hebben en tegelijkertijd gebruik zullen maken van het circulaire economische model.

De nieuwe stad zal zeer efficiënt omgaan met het gebruik en hergebruik van hulpmiddelen, waardoor dit een zeer modern, duurzaam en groen project wordt.

De openbare aanbesteding vindt plaats in 2022 en het project start in 2023.

Port City Oranjestad project

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties