Presentatie ontwerpbegroting 2022 is aan de nieuwe ministers Kabinet Wever-Croes II

ORANJESTAD - De minister van Financiën en de Directie van Financiën hebben deze week de ontwerpbegroting voor 2022 gepresenteerd aan de nieuwe ministers van het kabinet Wever-Croes II.

Presentatie ontwerpbegroting 2022 is aan de nieuwe ministers Kabinet Wever-Croes.Presentatie ontwerpbegroting 2022 is aan de nieuwe ministers Kabinet Wever-Croes.Tijdens deze bijeenkomst presenteerden ze een overzicht van het financiële kader en de uitgangspunten, waarbij rekening wordt gehouden met het financieel toezicht door het CFT en de afspraken met Nederland. Met de installatie van de nieuwe regering zal de minister van Financiën doorgaan met de interne behandeling van de ontwerpbegroting met elke minister, gevolgd door de nodige besluiten in de ministerraad. 

Vervolgens wordt de ontwerpbegroting aan het CFT en het Raad van Advies ter advies aangeboden.

Na ontvangst van de beoordelingen kan de regering de nodige wijzigingen aanbrengen om de begrotingsverordening 2022, zodat het ter behandeling aan de Staten voorgelegd kan worden. De parlementaire begrotingszittingen zullen op zijn vroegst in januari 2022 plaatsvinden. 

Presentatie ontwerpbegroting 2022 is aan de nieuwe ministers Kabinet Wever-Croes.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties