Presentatie over inflatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek

Dit item is gearchiveerd op 30-01-2022.

ORANJESTAD – Op 16 december 2021 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS een presentatie gegeven over de inflatie op Aruba.

Wereldwijd stijgen de prijzen vooral door de tekortkomingen in de leveringsketen en stijgende energieprijzen. De stijging van de prijzen vertaalt zich in hogere inflatiecijfers. In dit kader hield  de minister van Economische Zaken de heer Geoffrey Wever en het Centraal Bureau voor de Statistiek presentatie over het onderwerp inflatie. Naast de minister waren er andere deskundigen van het ministerie van Economische Zaken aanwezig, zoals mevrouw Mari-Lou Lejuez-Figaroa en Giovanny Ridderstaat. Mevrouw Jane Semeleer, en de heer Giancarlo Croes van de Centrale Bank van Aruba maakten ook deel uit van de presentatie, inclusief mevrouw Ronella -Croes (Directeur Aruba Tourism Authority), mevrouw Tisa LaSorte (president Aruba Hotel & Tourism Association) en mevrouw Maria Dijkhoff-Pita (directeur Directie Economische Zaken, Handel en Industrie).

Tijdens de presentatie heeft het CBS uitgebreid ingegaan op de procedures en methodiek die worden gehanteerd bij de prijsbewaking en de berekening van de Consumentenprijsindex (CPI). De gebruikte procedures en methodologie zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van het IMF van juli 2020.

De CPI wordt maandelijks berekend en geeft een overzicht van de prijsontwikkeling van het consumentenproduct. De CPI voor november 2021 geeft een stijging van 0,6% aan ten opzichte van oktober 2021. De quote van het huidige jaar is 3,1%

Om de prijzen te volgen, monitort het CBS de prijzen van een vaste productlijst op verschillende locaties op Aruba, waaronder supermarkten, restaurants (fastfood en full-service), kledingwinkels, bouwmarkten en nog veel meer. Het CBS houdt gemiddeld 7.157 productprijzen in de gaten.

Omdat vrijwel alles wat we consumeren wordt geïmporteerd, heeft de stijging van de productprijzen op de internationale markt onvermijdelijk invloed op onze prijzen. Dit weerspiegelt zich in de stijging van de CPI. In Nederland, Curaçao en de BES-eilanden wordt de prijsstijging vooral veroorzaakt door de stijging van de nutskosten, gas, benzine en diesel. Op Aruba is de transportsector, die benzine, diesel en de automarkt omvat, gemiddeld met 7,3% gestegen tussen november 2020 en november 2021, terwijl de nutsprijzen, inclusief gasprijzen, niet zijn gestegen. Daarom heeft Aruba niet dezelfde ontwikkelingen meegemaakt als Nederland, Curaçao en de BES-eilanden.

Het is erg belangrijk om de prijsontwikkelingen op Aruba in de gaten te houden. Alle relevante partners die aanwezig waren bij de presentatie kwamen overeen om samen te werken om een ​​beter overzicht te krijgen van de prijsontwikkelingen op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties