Procedure voor de sociale noodfonds (FASE)

Dit item is gearchiveerd op 23-04-2020.

ORANJESTAD - De regering van Aruba heeft FASE geïntroduceerd om massale ontslag te voorkomen in deze tijden van crisis als gevolg van het Coronavirus.

FASE is een financiële hulp voor de getroffenen tijdens deze crisis. De regering heeft de medewerking van de hele gemeenschap en alle bedrijven nodig. Deze hulp is in het leven geroepen om diegenen te helpen die hun baan hebben verloren. In deze moeilijke tijden staat de regering bedrijven toe om de arbeidsuren terug te brengen tot 0 of om werknemers alleen te betalen voor de gewerkte uren. Dit betekent dat zelfs als een werknemer niet is ontslagen, de werknemer een daling van het inkomen of zelfs een volledig verlies van inkomen kan zien. De noodfondsen voor sociale bijstand zijn alleen bedoeld voor degenen die door de crisis door coronavirus zijn ontslagen of inkomsten hebben verloren.

Om in aanmerking te komen voor de FASE gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent zonder betaling naar huis gestuurd;
  • Uw inkomen is verlaagd tot minder dan Afl. 950, - maandelijks of u bent ontslagen.

Vereisten:

  • Notificatie van werkgever;
  • Laatste loonstrook of de laatste twee loonstroken indien tweewekelijks uitbetaald;
  • Geldige ID / paspoort;
  • Geldige werkvergunning (indien van toepassing);
  • Bankrekening;
  • Persoonsnummer.

Aanvraagprocedure

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties