PUBLIEK ALERT - Directie Volksgezondheid waarschuwt het publiek voor valse reclame COVID-19 vaccine

Dit item is gearchiveerd op 16-09-2021.

ORANJESTAD - De Directie Volksgezondheid (DVG) heeft onlangs een reclame opgemerkt waarin het verkoop van het COVID-19 vaccin op Aruba wordt aangeboden. 

OPENBARE ALERT - Valse advertentie COVID-19 vaccin.DVG waarschuwt de gemeenschap om niet in deze val te trappen. Deze praktijk is gevaarlijk voor uw gezondheid en leidt er bovendien toe dat u uw geld verliest.

Zoals DVG al meermalen heeft laten weten, is het noodzakelijk vaccins op een vaste temperatuur te bewaren om de werkzaamheid te garanderen. Als men een vaccin koopt van wie of waar dan ook, is dat geen garantie voor de veiligheid of de werkzaamheid ervan. Als men bovendien een vals of gemanipuleerd vaccin koopt, dat niet volgens het protocol is behandeld om zijn werkzaamheid niet te verliezen, is dat evenmin een garantie voor de veiligheid of werkzaamheid ervan.

Deze gevaarlijke praktijk komt reeds veel voor in landen waar vaccins schaars zijn. Mensen stelen vaccinampullen (flessen) of zoeken gebruikte ampullen met wat overgebleven vaccin en voegen dit toe aan de inhoud van andere ampullen. Ook vullen zij de ampullen met water of een andere vloeistof en verkopen dit als vaccin. Mensen die zich met deze praktijken bezighouden, doen dit alleen voor het geld en bekommeren zich niet om hun opgelichte slachtoffers. 

De DVG heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid (IVA) reeds op de hoogte gebracht van deze gevaarlijke praktijk. Zij heeft ook andere diensten op de hoogte gebracht om onmiddellijk een einde te maken aan deze situatie voordat iemand schade lijdt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties