Quarantainebeleid bijgewerkt

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2022.

ORANJESTAD - Vanwege de aanwezigheid van de Omicron-variant op Aruba en de hoge besmettingsgraad hebben de lokale autoriteiten het nodig geacht het quarantainebeleid aan te passen.

Deze wijziging in het quarantainebeleid is om een mogelijke uitbraak op Aruba met ongewenste gevolgen te beperken voor de volksgezondheid op het eiland, de economie en het herstel.

Vanaf 20 december 2021 is het quarantainebeleid gewijzigd en geldt voor iedereen die in direct contact is geweest met iemand die besmet is met COVID-19. Deze personen moeten onmiddellijk 10 dagen in quarantaine gaan, al dan niet gevaccineerd. Zoals eerder vermeld, kunnen gevaccineerde personen besmet raken met COVID-19 en het virus ook naar anderen verspreiden, en gezien het hoge besmettingsniveau in de afgelopen weken, heeft de DVG ervoor gekozen om terug te gaan naar het vorige quarantainebeleid totdat de gevallen tot een veilig niveau zijn gedaald van onder de 20 dagelijkse nieuwe gevallen.

De DVG dringt er bij degenen die positief testen op aan zich onmiddellijk te isoleren in afwachting van de DVG die contact met ze op zullen nemen. Degenen die in het weekeinde positief testen, moeten verantwoordelijk handelen en onmiddellijk isoleren en wachten op het telefoontje van de DVG op maandag. Degenen die positief testen, moeten ook de isolatie- en quarantaineprotocollen doornemen op www.arubacovid19.org/protocolnan.

Volg voor meer informatie de Directie Volksgezondheid op Facebook @desparuba of neem contact op met de DVG op 522-4200 of 280-0101.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties