Reces Ontslagcommissie van 15 december 2016 tot en met 17 januari 2017

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2016.

Oranjestad - Directie Arbeid en Onderzoek informeert haar cliënten dat de Ontslag Commissie met reces gaat van 15 december 2016 tot en met 17 januari 2017.

De ontslagaanvragen die in behandeling zijn zullen volgens de normale procedure afgehandeld worden. Gevallen die door de Ontslag commissie behandeld moeten worden en die in afwachting zijn van“hoor en wederhoor rondes”, dienen rekening te houden met eventuele vertraging in de afhandeling van de ontslagaanvragen.

De relevante stukken zullen dan in januari 2017 voor het eerst aangeboden worden aan de Ontslagcommissie ter advisering.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties