Resultaten Census 2020 - Arbeid

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert de resultaten van de Censo2020 voor het thema, Arbeid.   

43.632 personen hadden een baan.  4 111 personen waren werkloos en op zoek naar een baan, 40 039 non-actieven op onze arbeidsmarkt.Proeftelling van 2019 werkloosheidspercentage 5,2%. Censo 2020 werkloosheidspercentage 8,6%.De gegevens over de beroepsbevolking zijn essentieel. Het geeft ons een beeld van de economische en sociale ontwikkeling van ons land. Daarom vraagt het CBS tijdens een volkstelling aan iedere persoon van 14 jaar en ouder of hij of zij in de week voorafgaand aan de volkstelling heeft gewerkt.

De resultaten van de Censo2020, geven aan dat op 1 oktober 2021 in totaal 43.632 personen een baan hadden. In totaal waren en 4 111 personen werkloos en op zoek naar een baan.  40 039 personen waren niet actief op onze arbeidsmarkt, wat betekent dat zij werkloos waren en op zoek waren naar een baan.

Tussen 2019 en 2020 groeide het aantal non-actieven op onze arbeidsmarkt met 26,8%.Proeftelling van 2019 werkloosheidspercentage mannen 5,3%. Censo 2020 werkloosheidspercentage mannen 9,3%. Proeftelling van 2019 werkloosheidspercentage vrouwen 5,2%. Censo 2020 werkloosheidspercentage vrouwen 8,0%.  De pandemie had gevolgen voor de arbeidsmarkt in de hele wereld. Voor een beter overzicht van de effecten van de pandemie is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de proeftelling van 2019 en Censo2020.

Als we de proeftelling van 2019 en de Censo 2020 vergelijken, is het werkloosheidspercentage gestegen van 5,2% naar 8,6%. Voor mannen steeg het werkloosheidspercentage van 5,3% in 2019 tot 9,3% in 2020. Voor vrouwen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,2% in 2019 en 8,0% in 2020.

Resultaat Censo2021.De pandemie had gevolgen voor de arbeidsmarkt in de hele wereld.Als gevolg van de pandemie is het aantal niet-actieven op onze arbeidsmarkt aanzienlijk toegenomen. Tussen 2019 en 2020 groeide het aantal non-actieven op onze arbeidsmarkt met 26,8%. Gewoonlijk bestaat deze groep uit gepensioneerden en schoolgaande personen. In 2020 ging het ook om personen die wachtten op werk dat na het einde van de gevolgen van de pandemie weer zou worden hervat.

De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen is tijdens de pandemie ook aanzienlijk gedaald. Van 70,5% in 2019 tot 58% in 2020 voor mannen en van 60,2% in 2019 tot 51,2% in 2020 voor vrouwen.

Wie werkt?  Omdat Aruba is geteld  Groep non-actieven bestaat deze uit gepensioneerden en schoolgaande personen. In 2020 ging het ook om personen die wachtten op werk dat na het einde van de gevolgen van de pandemie weer zou worden hervat.  Participatie op de arbeidsmarkt.  In de week voorafgaand aan de volkstelling hadden in totaal 43.632 personen van 14 jaar en ouder een baan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties