Resultaten volkstelling 2020 – Wonen

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert de resultaten van de Censo2020 voor het thema, Wonen.

78.3 van de huishoudens op Aruba in een huis.17.9% van de huishoudens op Aruba woont in een appartement.Wonen
Volgens de door Censo2020 verzamelde gegevens woont 78.3 van de huishoudens op Aruba in een huis. In Censo2010 woonde 79.5% van de huishoudens in een huis.

De op één na grootste groep huishoudens woont in een appartement. Deze groep vertegenwoordigt 17.9% van de huishoudens op Aruba. Dit betekent een lichte stijging vergeleken met Censo 2010, waar 16.4% van de huishoudens in een appartement woonde.

Hou wonen we?3.8% van de totale huishoudens woont in verschillende soorten woningen, te weten:

  • 2.0% woonwagen of container;
  • 1.2% aparte kamer binnen een huis;
  • 0.4% buitenkamer;
  • 0.2% ander type woning, bijvoorbeeld een flatgebouw.

In vergelijking met eerdere tellingen, bijvoorbeeld 2000 en 2010, zijn er geen belangrijke veranderingen in het percentage huishoudens dat in deze soorten huisvesting woont, behalve voor huishoudens die in een buitenkamer wonen.

0.4% van de huishoudens op Aruba woont in een buitenkamer.  75% van de huishoudens eigenaar is van het huis waarin ze wonen.In de Censo2000 woonde 2.0% van de huishoudens op Aruba in een buitenkamer. Dit percentage daalde tot 1.1% in Censo 2010 en bleef dalen tot 0.4% in Censo2020.

Huiseigenaarschap
De resultaten van Censo2020 geven aan dat 75% van de huishoudens eigenaar is van het huis waarin ze wonen. Dit is een stijging van 11.9% vergeleken met Censo2010, waar het percentage op 67% stond.

22.3% van huishoudens huurt hun woning.2.4% huishoudens woont gratis in hun woning.Het percentage huishoudens dat hun woning huurt, daalde van 28,2% in Censo2010 tot 22.3% in Censo2020.
Ook het percentage huishoudens dat gratis in hun woning woont, daalde van 3.7% in 2010 tot 2.4% in 2020.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBS www.census2020.aw of op hun Facebook: Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba 

Omdat Aruba meetelt.  3.8% van de totale huishoudens woont in verschillende soorten woningen.   Resultaat Censo2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties