Samenvatting werkbezoek minister-president in New York

ORANJESTAD - Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft minister-president Evelyn Wever-Croes deelgenomen aan diverse online en in-person vergaderingen.

De minister-president woonde tijdens het korte werkbezoek negen cruciale en vruchtbare vergaderingen bij, met name over het herstel van de pandemie.

Premier Mark Rutte van Nederland,  Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Antonio Guterres tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Minister President mr. Evelyn Wever-Croes tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Minister-president Wever-Croes en minister-president Mark Rutte van Nederland hadden een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Antonio Guterres. Minister-president Mark Rutte bracht naar voren wat de prioriteit van Nederland inhoudt voor de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Minister-president Wever-Croes benadrukte het belang van Aruba als onderdeel van de Small Island Development States (SIDS), om de steun van de Verenigde Naties te blijven ontvangen, zeker nu Aruba herstellende is van de pandemie.

Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en de Hoge Vertegenwoordiger voor Kleine Eilandstaten, Courtenay Rattray tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en Speciale Adviseur van de Secretaris-Generaal voor Klimaatactie, Selwin Hart tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Minister-president Wever-Croes had ook een ontmoeting met de Hoge Vertegenwoordiger voor Kleine Eilandstaten, Courtenay Rattray, en de Speciale Adviseur van de Secretaris-Generaal voor Klimaatactie, Selwin Hart. Deze twee ontmoetingen waren van cruciaal belang omdat, hoewel Aruba deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, Nederland aanzienlijke schenkingen doet aan de Verenigde Naties. Als gevolg daarvan kan Aruba geen donaties van de VN ontvangen, omdat wij deel uitmaken van een donorland.  De Verenigde Naties zien echter in dat ze Aruba op een andere manier moeten helpen. Gezamenlijk hebben zij enkele afspraken gemaakt en de VN zal personeel beschikbaar stellen om Aruba hierbij te helpen.

Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en premier Mark Rutte van Nederland tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Minister President mr. Evelyn Wever-Croes tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Op vrijdag 24 september 2021 heeft minister-president Wever-Croes deelgenomen aan de Algemene Vergadering waar minister-president Rutte de visie van het Koninkrijk der Nederlanden naar voren heeft gebracht. Hij gaf de visie van Nederland op de ontwikkelingen tijdens de pandemie en het herstel na de pandemie. De aanwezigheid van Aruba als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene Vergadering was wat dit onderwerp betreft van essentieel belang.

Minister-president Wever-Croes ontmoette tijdens de Algemene Vergadering ook de eerste vrouwelijke minister-president van Barbados, Mia Motley. De moeder van mevrouw Motley is geboren op Aruba. Zij voerden diepgaande gesprekken en realiseerden zich dat er veel overeenkomsten zijn tussen Aruba en Barbados.

Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Joke Brandt tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.Logo van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.Minister-president Wever-Croes was ook aanwezig toen Nederland een SDG-studio schonk aan de Verenigde Naties. De Verenigde Naties waren zeer dankbaar voor deze gift.

Vervolgens had de minister-president een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Joke Brandt. Zij legde de visie van de nieuwe regering uit en de steun van de ambassade bij het verkrijgen van meer kansen en economische ontwikkeling voor Aruba.

"Wij willen economische groei op Aruba en er liggen hier veel kansen. Ik ben blij dat ik kan werken met vrouwen op sleutelposities. Voor mij is het essentieel om aan ons plan te werken. Wij hebben ons Masterplan "Repositioning Our Sails" gepresenteerd en zijn nu op zoek naar geïnteresseerde partijen om ons te helpen onze economie te ontwikkelen", aldus de minister-president.

Minister President mr. Evelyn Wever-Croes tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.De minister-president presenteerde ook het energiebeleid van Aruba om de mogelijkheid te onderzoeken partners te vinden die Aruba kunnen helpen deze visie uit te voeren. Aruba werkt ook samen met de UN Women, de afdeling van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met de rechten en posities van vrouwen. Aruba werkt samen met de UN Women aan Aruba's genderbeleid en de rol die de ambassade hierin kan spelen is essentieel.

Minister President mr. Evelyn Wever-Croes en vertegenwoordigers UN Women tijdens de 76e Algemene vergadering van de Verenigde NatiesDe minister-president had ook een ontmoeting met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) als belangrijkste thema's investeerders. NFIA ondersteunt internationale bedrijven bij het vestigen of uitbreiden van hun bedrijf in Nederland. Zij presenteerde de uitdagingen die Aruba heeft en de mogelijkheden die het biedt. De NFIA was zeer onder de indruk, en zij kunnen Aruba helpen bij het verwerven van directe buitenlandse investeringen. 

Tenslotte had de minister-president een ontmoeting met minister-president Rutte over het gemeenschappelijke agendapunt van alle premiers in New York. Daarnaast bespraken zij ook de situatie op Aruba. Minister-president Rutte feliciteerde Aruba met haar nieuwe regering. Zij spraken over de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor Aruba, en met name over de financiële uitdagingen waarvoor Aruba zich gesteld ziet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties