SDG 6KFun Walk & Run 2022

Dit item is gearchiveerd op 08-10-2022.

ORANJESTAD - Aruba Airport Authority N.V.'s (AAA) "Wings of Hope" (WoH) organiseerde de eerste 6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run op zaterdag 3 september 2022.

6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run.In totaal deden 211 deelnemers mee aan de SDG Fun Walk & Run om geld in te zamelen voor Micky's Foundation en Stichting Casa Cuna Progreso en om mensen bewust te maken van het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. De werknemers van AAA kozen twee stichtingen via een e-poll.

Micky's Foundation biedt kinderen met fysieke en/of mentale beperkingen gratis gespecialiseerde en intensieve therapiesessies aan bij hun families thuis. Micky's Foundation organiseert vier keer per jaar 3-maandelijkse projecten back-to-back, zodat ook de continuïteit van de therapie gewaarborgd is. Ze geven therapie-oefeningen met de hulp van ten minste één ouder, zodat die kan leren om de therapie thuis aan hun kind te geven.

Het kindertehuis Casa Cuna is een 7x24 voorziening voor kinderen van 0 tot 8 jaar, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege verwaarlozing, seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling. Bovendien bieden zij ook begeleiding aan de ouders/pleegouders van deze kinderen. 

6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run.Bij de finish van de SDG Fun Walk & Run genoten de deelnemers van verse versnaperingen, waaronder fruit en kokosnoten  met de logo van Wings of Hope, en ontvingen zij een kleine blijk van waardering.

In aanwezigheid van alle deelnemers overhandigde het AAA Wings of Hope team een donatie van AWG 5.000,00 aan beide stichtingen. Ter afsluiting van het evenement verlootte WoH 29 prijzen onder de deelnemers, waaronder elektronica, sportartikelen vouchers, diner vouchers, en vliegticket vouchers.

WoH wil graag alle vrijwilligers, individuen, organisaties en andere dienstverlenende groepen bedanken die hebben deelgenomen aan de SDG 6K Fun Walk & Run om er een succesvol evenement van te maken.

WoH kijkt ernaar uit om te blijven bijdragen aan projecten die een betere toekomst creëren voor de Arubaanse gemeenschap, met name de kinderen.

6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run.  6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run.  6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties