Sociaal Crisisplan dient om veel aspecten op sociaal gebied te verbeteren

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2021.

ORANJESTAD - In 2018 heeft UNICEF Nederland een maatschappelijke analyse gemaakt van de situatie op Aruba.

Verschillende aspecten en hoofdpunten die in deze analyse werden gevonden, werden noodzakelijk geacht om te veranderen.

Op basis van deze resultaten heeft het Sociaal Crisisplan hun programma gestructureerd om oplossingen te bedenken voor deze kernpunten en tegelijkertijd het kind en het jeugd beschermingssysteem op Aruba te verbeteren.

Normen en waarden

UNICEF wees onder meer op de grote vraag naar veranderingen in de normen en waarden waarmee we onze kinderen opvoeden. Als ouders kiezen we vaak voor het gebruik van geweld om onze kinderen te corrigeren. Het SCP werkt samen met de Comision Vision Pedagogico (Opvoedcommissie) aan de introductie van een 6 bouwstenen programma gericht op de opvoeding van kinderen.

Datatekort

Ze concludeerden ook dat er een tekort is aan concrete en betrouwbare data in de sociale sector.

Het Sociaal Crisisplan bevindt zich momenteel in de laatste introductiefase van het centrale registratiesysteem dat zal gaan dienen als centrale database in de betreffende sectoren. Daarnaast gebruikten ze de resultaten van diverse onderzoeken van lokale academici in de sociale sector.

Ad Sociaal Crisisplan (SCP)Ouder- en jeugdbegeleiding

De resultaten laten zien dat ouders en naaste gezinnen van problematieke kinderen vaak begeleiding en hulp nodig hebben. Het Sociaal Crisisplan opende in 2020 het Centrum voor Jeugd en Gezin, een multidisciplinair centrum waar ouders, gezinnen, opvoeders en jongeren die met een probleem te maken hebben, worden begeleid. Dit centrum biedt hulp aan de gemeenschap vanuit meerdere entiteiten die preventief werken, onder één dak.

Kindermishandeling opsporen

Een ander probleem was het ontbreken van wetten om kindermishandeling te melden om dit op tijd te stoppen.

Het Sociaal Crisisplan heeft de kinderopvangwet aangepast en verfijnd, die zich ook in de laatste fase bevindt. Zodra deze klaar is, introduceren ze de beschermingswet in 4 sectoren; Sociaal, onderwijs, juridische zaken en volksgezondheid. Dit jaar, 2021, wordt de afdeling Kind en Jeugd een realiteit met de handhaving en beheercontrole van deze wetten door de Sociale Inspectie.

Gegevens uit de analyse duiden ook op de enorme verwaarlozing die de sociale sector de afgelopen jaren heeft ervaren, die culmineerde in de enorme hoeveelheid sociale problemen in onze gemeenschap. Het is duidelijk dat al deze sociale problemen niet in twee jaar kunnen worden opgelost en dat alle sociale problemen in zo'n korte tijd kunnen worden opgelost.

Het Sociale Crisisplan is eind 2018 gestart en heeft met 20 partners continu gewerkt aan in totaal 31 projecten met als hoofddoel de kinderen en jongeren van Aruba te beschermen.

In het eerste jaar werkten ze aan de verbeteringen en voerden ze veranderingen door in structuur, wetgeving, methoden en management tussen partners in het Sociale Crisisplan.

In het tweede jaar, 2020, gingen ze, ondanks de gevolgen van de pandemie, verder met de uitvoering van de projecten en de introductie van de verschillende managementmethoden en cruciale wetten voor de bescherming van kinderen en jongeren.

Voor 2021 zullen zij doorgaan met de afronding van de projecten die deel uitmaken van het programma en doorgaan met de planning van de projecten die in 2022 structureel onder de regering van Aruba zullen vallen.

Bezoek www.scparuba.com voor meer informatie en documenten van het sociale crisisplan, inclusief de analyse van UNICEF.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties