Sociale Atlas van Aruba deel 2 – Census 2020 De sociale en demografische diversiteit van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 25-09-2022.

ORANJESTAD - CBS kondigt de publicatie aan van het tweede deel van de Sociale Atlas van Aruba die is gemaakt op basis van de gegevens die zijn verzameld tijdens de volkstelling van 2020.

Deze kaarten illustreren de sociale en demografische diversiteit op Aruba en maken deel uit van een publicatiereeks die in digitaal formaat beschikbaar is.

De kaart van ArubaDeze kaarten illustreren visueel indicatoren van de sociale, economische en demografische spreiding van Aruba. Dankzij het gebruik van nieuwe technologie is de Sociale Atlas voor het eerst digitaal en interactief beschikbaar.

De gegevens worden gepresenteerd als een verhaal om gebruikers de mogelijkheid te geven om de kaart te selecteren die ze willen bezoeken uit de beschikbare lijst die aan het begin van de sociale atlas verschijnt.

Elke kaart bevat een korte beschrijving die bestaat uit een korte tekst en een afbeelding. Gebruikers kunnen ook de tabellen en afbeeldingen van elke respectievelijke kaart downloaden.

De tweede groep kaarten die het CBS presenteert zijn de bevolkingskaarten met hun respectievelijke algemene kenmerken van hun bevolking als:

 • Bevolking naar type huishouden:
 • Kerngezinnen;
 • Een kerngezin is een huishouden dat uit slechts één gezin bestaat;
 • Uitgebreide en samengestelde huishoudens;
 • Een uitgebreid huishouden is een huishouden waar meerdere gezinnen bij elkaar wonen en waarbij alle leden van het huishouden een familieband hebben met anderen in het huishouden.

Sociale Atlas van Aruba deel 2Een samengestelde woning is een woning waar meerdere gezinsleden wonen maar waar niet iedereen een gezinsband met elkaar heeft.

 • Huishoudens bestaande uit 1 persoon;
 • Bevolking niet geboren op Aruba;
 • Bevolking die niet op Aruba is geboren en degenen die vóór 1986 naar Aruba zijn geëmigreerd;
 • Bevolking niet geboren op Aruba en degenen die na 1986 naar Aruba zijn geëmigreerd;
 • Personen van 14 jaar of ouder die getrouwd zijn;
 • Personen van 14 jaar of ouder die langdurig samenwonen. (niet getrouwd);
 • Gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de leeftijd van 14-49.

De kaart van Aruba is verdeeld in 55 zones en 8 regio's. Als een gebruiker meer informatie wil over een regio of zone, kan deze op deze zone of regio klikken en verschijnt er een pop-upvenster met informatie over die zone of regio met gegevens van 2010 tot 2020.

Logo Censo 2020Aruba is een heel klein eiland met een totale oppervlakte van 180 km2 en een geregistreerde bevolking van 108.166 mensen op 1 oktober 2020 (tijdens de telling van 2020).

De kaarten laten zien dat, hoewel Aruba een klein eiland is, er verschillen zijn tussen gebieden en regio's met betrekking tot de sociale en demografische kenmerken van de bevolking.

Voor een effectieve en optimale ruimtelijke ordening is het belangrijk om de kenmerken van elke zone en regio te kunnen aangeven en illustreren.

De link met toegang tot de Sociale Atlas is:

Mapping Census 2020: Social-Demographic Diversity in Aruba 2 (arcgis.com)

De kaarten zijn beschikbaar op de website www.cbs.aw en zijn te vinden onder het tabblad ‘Census2020’.

Het CBS streeft ernaar gegevens voor onze bevolking op een manier te publiceren die aantrekkelijker is om te lezen en te begrijpen. Het CBS hoopt dat deze publicaties degenen die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening helpen bij hun taken en het publiek een beter inzicht geven in de regionale ontwikkelingen op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties