Standard and Poor’s: Aruba behoudt investeringsbeoordeling

Dit item is gearchiveerd op 17-04-2021.

ORANJESTAD – De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, mr. Xiomara Maduro maakt bekend dat Aruba zijn investmentrating door het ratingsbureau Standard &Poor’s behoudt, ondanks de financiële en economische gevolgen van de pandemie, maar dat de kredietwaardigheid naar beneden werd bijgesteld van BBB+ naar BBB.

Door het negatieve impact va COVID-19 op het toerisme en de economie kon de rating BBB+ niet behouden worden en werd tot BBB aangepast. Tegelijkertijd heeft S&P de vooruitzichten van negatief naar stabiel bijgesteld.

Vergadering van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, en de directeur van de Directie Financiën, Derrick Werleman, met Standard and Poor's.Volgens de S&P is Aruba het meest afhankelijk van toerisme onder de landen die ze beoordelen en was de impact van de pandemie ernstig voor het eiland.

Bij het begin van de pandemie in maart 2020 verlaagde de S&P hun rating voor de economische en financiële situatie van Aruba van stabiel naar negatief, wat aangeeft dat de rating kwetsbaar is. De S&P gaf ook aan dat dit het land was dat het meest door de pandemie werd getroffen.​

Tijdens hun interviews met de verschillende entiteiten op Aruba, waaronder de regering, CAFT, vertegenwoordigers van Nederland en de particuliere sector, concludeerden zij dat de impact van de pandemie op de economie van Aruba aanzienlijk is. Tegelijkertijd concludeert de S&P dat Aruba alle ingrediënten heeft om verbeteringen voor de komende jaren te realiseren en hebben zodoende hun vooruitzichten veranderd van negatief naar stabiel.

Logo Standard and Poor’sVolgens het Ratingbureau zal de nasleep van de pandemie nog enkele jaren aanhouden voordat Aruba kan herstellen en hierdoor zal de staatsschuld enige tijd toenemen, hetzij door uit Nederland verkregen middelen, hetzij op de commerciële markt.

Mocht de economie de komende twee jaar sneller herstellen, dan zal de S&P overwegen om hun rating voor Aruba te verhogen. Maar de risico's voor dit snelle herstel hangen af ​​van de fluctuatie in de Covid-19 uitbraken en mogelijke reisbeperkingen, met name vanuit de VS. Deze aspecten kunnen door Aruba niet worden beïnvloed en zullen er alleen voor zorgen dat het herstel langer duurt.

De S&P erkent de interesse in de raffinaderij en haar terminals en een mogelijke opening, maar het ratingbureau koos ervoor om dit niet in hun projecties op te nemen. In 2012 nam de S&P de mogelijke opening van de raffinaderij mee in hun evaluatie die leidde tot de rating, maar moest de vooruitzichten verlagen van stabiel naar negatief nadat de raffinaderij niet openging. Nu koos de S&P voor een meer conservatieve benadering.

Ondanks de ernstige gevolgen van de pandemie behoudt Aruba zijn investeringsrating. Dit is een positief signaal voor entiteiten die in de overheid investeren, maar ook voor investeerders die participeren in de private sector van onze economie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties