Supermarkten, winkels en alle andere vestigingen moeten hun hygiëneprotocollen herzien

ORANJESTAD - Nu de grenzen geleidelijk voor toerisme heropenen, is het belangrijk om de voorzorgprotocollen toe te passen die we hebben geleerd om de verspreiding van COVID-19 te stoppen.

De regering van Aruba en de Directie Volksgezondheid (DVG) hebben de gemeenschap uitvoerig geïnformeerd en opgeleid over de juiste manieren van bescherming tegen het coronavirus.

De protocollen omvatten:

  • Handhaving van sociale afstand van 1,5 meter van anderen;
  • regelmatig handen wassen met zeep
  • agglomeraties vermijden;
  • als u zich ziek voelt en symptomen heeft, blijf dan thuis en neem contact op met uw huisarts.

De proef periode is voorbij en nu is het nieuwe normaal een realiteit. Iedereen is verantwoordelijk om dezelfde voorzorgsmaatregelen te hanteren om zichzelf en hun gezin te beschermen tegen COVID-19. Met de heropening van de grenzen heeft de regering ervoor gezorgd dat de luchthaven goed uitgerust is en klaar is voor extra screening en controles van aankomende passagiers. Ondanks al deze inspanningen moet de gemeenschap zich ervan bewust zijn dat sommige geïnfecteerde personen nog steeds binnen kunnen sluipen zonder ontdekt te worden.  Dit komt door de incubatieperiode van 2 weken waarin het lichaam nog niet genoeg virus beschikt om door de tests te worden gedetecteerd. Dat is de reden voor het nieuwe normaal; gedragsveranderingen en voorzorgsmaatregelen.

Om aan deze maatregelen te voldoen, heeft DGV verschillende protocollen opgesteld voor verschillende sectoren, om de maatregelen begrijpelijker, praktischer en zichtbaarder te maken. Deze protocollen verplichten de aanwezigheid van hand-desinfecterende middelen voor het publiek bij binnenkomst, inrichtingen moeten ook indicatoren hebben in de vorm van pijlen of lijnen op de vloer en ook borden om de gereguleerde sociale afstand tussen klanten aan te geven. De DVG dringt er bij inrichtingen, winkels, organisaties en alle sectoren op aan om de voor elk van hen geldige voorzorgprotocollen te herzien en ervoor te zorgen dat de borden, stickers, hand-desinfecterende middelen enz. in orde zijn. Als een van deze niet in goede staat verkeert, moeten deze worden vernieuwd om te voldoen aan de gestelde eisen.

De DVG dringt er ook bij de gemeenschap op aan om zich ten aller tijde aan de protocollen te houden door de voorzorgsmaatregelen met discipline toe te passen. Iedereen die de laatste tijd de voorzorgsmaatregelen heeft genegeerd, moet deze weer oppakken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties