Uiterste indieningsdatum verzoek kleineondernemersregeling of KOR 2023 is 3 oktober 2022

Dit item is gearchiveerd op 14-10-2022.

ORANJESTAD- De Belastingdienst herinnert alle kleine ondernemers die in aanmerken wensten te komen voor de kleineondernemersregeling of KOR, dat 3 oktober 2023 de uiterste datum om een aanvraag in te dienen.

 KOR-voordelen:

 • U hoeft BBO/BAVP/BAZV niet maandelijks te betalen;
 • u hoeft niet maandelijks aangifte BBO/BAVP/BAZV in te dienen;
 • ondernemers kunnen het geld gebruiken om binnen het bedrijf te gebruiken;
 • minder administratief werk.

Wie komt in aanmerking voor KOR?

Om in aanmerking te komen voor de KOR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een natuurlijk persoon en u woont in Aruba of u bent in Aruba gevestigd of u hebt een vaste inrichting in Aruba;
 • u bent de eigenaar van een onderneming (eenmanszaak);
 • uw bedrijfsomzet in het kalenderjaar is Afl. 84.0001 of minder;
 • u kan aantonen dat uw bedrijfsomzet in het afgelopen jaar Afl. 84.0001 of minder was.

Als u meer dan één bedrijf hebt, wordt dan het gezamenlijke bedrijfsomzet van al uw bedrijven berekend.  

U komt niet aanmerking voor KOR als u een of meer van een of meer onroerend goed exploiteert voor niet-residentieel gebruik.  Bijvoorbeeld het verhuren van een onroerend goed dat als kantoor wordt gebruikt.     

Kleineondernemersregeling KOROnline aanvragen

U kunt het verzoek alleen elektronisch indienen via de website www.impuesto.aw. Kies Digitale formulieren -> kleineondernemersregeling en volg de instructies. U moet de volgende stukken uploaden: 

 • Een duidelijke scan of foto van uw geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart;
 • de jaarrekening van uw eenmanszaak van 2021;
 • het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

Uw verzoek wordt door de DIMP beoordeeld. Alleen de ondernemers die aan de vereisten voldoen, krijgen de KOR. Na de evaluatie krijgt u als antwoord een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw verzoek via hetzelfde e-mail waarmee u uw verzoek heeft ingediend. 

Deadline indienen aangifteformulieren.

Bedrijven met een KOR-status in 2022, hoeven geen aanvraag in te dienen voor 2023, maar moeten wel hun jaarlijkse aangifte doen in december 2022/ januari 2023. De laatste indieningsdatum van uw aangifte (online) is 16 januari 2023. De belastinginspecteur kan dan evalueren of uw bedrijfsomzet voor 2022 het bedrag van Afl. 84.000 heeft overschreden en indien u in aanmerking komt voor KOR in 2023.  Als u uw jaarlijks aangifte niet indient, zal automatisch tot gevolg hebben dat uw bedrijf de KOR-status verliest. Dit zal er op zijn beurt toe leiden dat de eigenaar van een klein bedrijf maandelijks BBO/BAVP/BAZV-formulieren moet indienen en maandelijks moet betalen zoals elk ander regulier bedrijf.

Kleine ondernemers die hun KOR-status hebben verloren in 2022 en die aan de voorwaarden voldoen kunnen een verzoek voor KOR 2023 indienen.

De kleineondernemersregeling (hierna ook KOR) is belastingregeling die voordelig voor alle kleine ondernemers die aan voorwaarden voldoen. De Belastingdienst beveelt kleine ondernemers aan om gebruik te maken van deze regeling om geen BBO/BAZV/BAVP over 2023 te hoeven betalen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties