Uiterste indieningsdatum voor REOI 1 en REOI 2 wordt verlengd tot 31 juli 2020

Dit item is gearchiveerd op 18-09-2020.

ORANJESTAD - Nadat de regering het proces voor het indienen van blijken van belangstelling (REOI) voor de raffinaderij en/ of alternatieve industrie had aangekondigd, startte de Refineria di Aruba (RdA) het proces, conform transparantienormen, door een notariskantoor aan te wijzen met de uitvoering ervan.

Na 8 juni 2020 beginnen verschillende bedrijven, entiteiten of groepen hun interesse te uiten in de 2 REOI's.

Het notariskantoor informeert de RvA periodiek over het proces en het aantal geregistreerde geïnteresseerde partijen. Gezien de hoeveelheid ontvangen belangstelling voor zowel REOI-1 als REOI-2 en aangezien de notaris onlangs de RdD heeft laten weten dat de overgrote meerderheid van de deelnemers meer tijd heeft gevraagd om alle vereiste documenten te verzamelen, heeft de RDA besloten de deadline voor de indiening van REOI-1 en REOI-2 te verlengen tot 31 juli 2020.

De reden hiervoor is dat als gevolg van COVID-19, veel departementen, financiële instellingen en/ of bedrijven in verschillende landen niet werken volgens hun normale openingstijden en hierdoor de gevraagde documenten niet worden verwerkt en/ of op tijd geleverd.

Daarom zijn de “REOI-1 & REOI-2 Public Notices”, evenals rubriek 4.4. van de “REOI-1 & REOI-2 Documents” gewijzigd en wordt de deadline verlengd tot 31 juli 2020. Alle andere secties van de REOI blijven ongewijzigd en geldig.

Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot het opereren van de Aruba Refinery en nieuwe industriële ontwikkelingen. Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot herbestemming van de Aruba Refinery.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties