Uiterste inleverdatum documenten om de termijnbetaling Arubalening periode 1 2022-2023 te kunnen ontvangen

Dit item is gearchiveerd op 07-10-2022.

ORANJESTAD - De Directie Onderwijs Aruba (DEA) herinnert studenten dat 15 september 2022 om 11.59pm de uiterste inleverdatum van documenten is om de termijnbetaling Arubalening periode 1 2022-2023 te kunnen ontvangen.

De termijnbetaling gaat niet automatisch maar moet door de student zelfs worden aangevraagd en dit gaat als volg:

Studenten moeten eerst inloggen in hun Arubalening account. Dit via de Arubalening Portaal op www.ea.aw.

Arubalening PortalEenmaal ingelogd gaat de student naar "uitbetalingen" en moet hier de volgende documenten uploaden.

  1. Officieel bewijs van (her)inschrijving voor het schooljaar 2022/2023 van de school waar de student studeert.
  2. Officieel bewijs van de cijferlijst/transcript (studievoortgangsoverzicht) van schooljaar 2021‐2022;
  3. Bewijs van geldige verzekering voor het schooljaar 2022‐2023. Dit geldt niet voor studenten in Aruba.

Eenmaal dat de drie bovengenoemde documenten in orde zijn, zal de uitbetaling worden goedgekeurd en zal de student de Arubalening op de, bij de Directie Onderwijs geregistreerde   bankrekening, ontvangen.

In geval een van de documenten niet correct is of als er informatie ontbreekt, zal het verzoek voor uitbetaling worden afgekeurd.

Van de studenten wordt gevraagd om de instructies in de "reacties" van de afgekeurde uitbetaling goed te volgen en de correcte en complete documenten nogmaals up te loaden.

Op dit moment is de sectie Studiefaciliteiten en begeleiding bezig met het verwerken van de vele betalingsverzoeken.

Dit kan tot 30 september 2022 duren en als de Arubalening betaling op 3 oktober 2022 nog niet is ontvangen, dan moet de student direct contact opnemen via arubalening@ea.aw.

Voor meer informatie worden de studenten verwezen naar www.ea.aw en zoek de Arubalening (Portaal) op letter A in de alfabet menu. Volg de Directie Onderwijs Aruba op Facebook en of Instagram @EducationAruba voor de laatste informatie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties