Uitnodiging Statenleden voor beëdiging

ORANJESTAD - Op donderdag 8 juli 2021 om 10:00 uur zal de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, nieuw gekozen Statenleden beëdigen in de vergaderzaal van de Staten.

Het Parlement heeft vandaag de geloofsbrieven van de personen die gekozen zijn tot lid van de Staten, onderzocht. Dit onderzoek houdt in dat de Staten nagaat of een gekozen lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap der Staten. Daarnaast mag een lid geen functie bekleden die in strijd is met het lidmaatschap van de Staten. Na het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de Staten vandaag besloten om alle 21 gekozen Statenleden als lid toe te laten.

Op grond van de Kiesverordening roept de Gouverneur de toegelaten Statenleden op om de eed af te leggen. Vandaag hebben 20 Statenleden een schriftelijke oproep van de Gouverneur ontvangen om morgen om 10.00 uur de eed af te leggen. Eén Statenlid is nog niet door de Gouverneur opgeroepen om de eed af te leggen. Dit Statenlid zit momenteel in voorlopige hechtenis in het Korrektie Instituut Aruba (KIA), waardoor hij op dit moment geen invulling kan geven aan zijn ambt als Statenlid. Nadat het Statenlid hiertoe wel in staat is, zal de Gouverneur hem oproepen om de eed af te leggen. Dit Statenlid is hiervan vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld door de Gouverneur.

De Staatsregeling schrijft voor dat de Gouverneur de leden van de Staten beëdigt. De leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Aruba die de Nederlandse nationaliteit hebben en achttien jaar of ouder zijn. Het Statenlid dat momenteel in voorlopige hechtenis zit in het KIA, is op 25 juni jl. gekozen door ingezetenen van Aruba die gebruik hebben gemaakt van hun kiesrecht. Daarna is hij door de Staten toegelaten als lid van de Staten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties