Uitvoering van en toezicht op de Landsverordening beperking tabaksproducten

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2022.

ORANJESTAD - Na de unanieme goedkeuring van de wet "Landsverordening beperking tabaksproducten" van de Staten in 2021, is de overheid begonnen met de beleidswijzigingen en opleiding van het personeel belast met het toezicht op de naleving van deze wet.

Verboden te roken  Het personeel van de Dienst Wareninspectie en Hygiëne van de Directie Volksgezondheid (DVG) moest de opleiding tot Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) volgen die zij onlangs hebben afgerond. Deze training is erg belangrijk en is voor de werknemers vereist om proces-verbalen te kunnen schrijven van overtredingen bij het handhaven van de naleving van de bovengenoemde wet.

Met de goedgekeurde wet en het getrainde personeel is het nu tijd om de wet te handhaven. Vanaf 1 januari 2023 zullen de autoriteiten deze wet handhaven, maar zullen ze een overgangsfase voorzien om tabaksgebruikers, het bedrijfsleven en de gemeenschap de kans te geven zich aan te passen aan deze nieuwe wet. Na de overgangsfase zullen de met het toezicht belaste personeel de naleving handhaven en degenen die zich niet aan de wet houden bestraffen met een boete. De komende weken zal de DVG meer informatie geven over de inhoud van deze wet. Met de handhaving van deze wet heeft Volksgezondheid op Aruba een grote stap gezet in de richting van preventie en een gezondere toekomst.

Adem vrij, want de Landsverordening beperking tabaksproducten is van kracht.

Volg voor meer informatie de DVG op Facebook Directie Volksgezondheid DVG Aruba, of op Instagram directie_volksgezondheid_aruba, of bezoek hun website www.dvg.aw.

Om contact op te nemen met de DVG kunt u bellen met 5224200 of een e-mail sturen naar servicio@dvg.aw.

Het personeel van de Dienst Wareninspectie en Hygiëne van de Directie Volksgezondheid (DVG) die de opleiding tot Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) hebben afgerond i.v.m. de uitvoering van en toezicht op de  Landsverordening beperking tabaksproducten.     Roken is schadelijk voor de gezondheid.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties