Uitvoeringsagenda Landspakket voor het 3e kwartaal 2022

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2022.

ORANJESTAD - Op donderdag 16 juni heeft de Regering van Aruba de Uitvoeringsagenda van het Landspakket voor het derde kwartaal van 2022 ondertekend.

Het Landspakket is het onderlinge akkoord van Aruba en Nederland dat in november 2020 is overeengekomen en verwijst naar de benodigde inspanningen die de Arubaanse regering moet leveren voor de fiscale hervorming en voor een veerkrachtigere en sterkere economie.

Volgens premier Evelyn Wever-Croes zijn er op 8 verschillende gebieden afspraken gemaakt;

  • Financieel beheer;
  • Kosten en effectiviteit publieke sector;
  • Belastingen;
  • Financiële sector;
  • Economische hervormingen;
  • Zorg;
  • Onderwijs;
  • Versterken rechtstaat.

Het Landspakket vereist voor elk kwartaal nieuwe afspraken inclusief een roadmap naar het einddoel, wat een zeer ambitieus doel is en niet in een oogwenk bereikt kan worden. Per kwartaal worden duidelijke afspraken gemaakt per stap richting de doelstellingen.

Uitvoeringsagenda van het Landspakket voor het derde kwartaal van 2022.Volgens de minister-president zijn er voor het kwartaal juli, augustus en september in totaal 48 taken afgesproken.

Financieel beheer

Voor het derde kwartaal werkt het kabinet aan een vast budget en jaarverslagmodel. Er zijn verschillende andere onderwerpen op het gebied van financieel beheer die lopen van het begin van het jaar tot het einde. Dit is inclusief het subsidiebeleid. Op Aruba zijn er veel entiteiten die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en de regering moet herzien in welke van deze entiteiten ze meer moet investeren.

Kosten en effectiviteit publieke sector

De premier verklaarde dat ze werken aan een zeer uitgebreide roadmap die alle personele aspecten omvat, inclusief het evaluatieproces van ambtenaren, hoe ze worden gecompenseerd en bevorderd. In het derde kwartaal zal het kabinet een consultatiesessie houden met de stakeholders in verband met deze roadmap. Ze zullen ook het beleid verbeteren in geval van gebrek aan integriteit van ambtenaren.

Belastingen

De regering werkt aan de fiscale hervorming. In dit kwartaal moet de regering de knoop doorhakken en beslissen welke kant ze op wil met het belastingstelsel.

Financiële sector

De regering werkt aan het wegnemen van de administratieve rompslomp voor bedrijven die een nieuwe bankrekening willen openen, aangezien dit een zeer ingewikkeld systeem is op Aruba. Het moet een eenvoudig en snel proces zijn.

Economische hervormingen

De overheid werkt aan de lijst van vergunningen die nodig zijn voor het vestigen van een bedrijf op Aruba. Op dit moment moeten ondernemers hun vergunning verzoek bij meerdere overheidsdiensten regelen. De overheid wil dit centraliseren en slechts één afdeling de bedrijfsvergunning laten afhandelen. Het kabinet gaat zich meer richten op de lokale markt en op het huidige sociale stelsel. De arbeidsmarkt moet worden gesynchroniseerd met de sociale zekerheid om de werknemers meer bescherming te bieden.

Zorg

De regering zal meer inspanningen doen om samen te werken en gezamenlijk medicijnen en medische apparatuur in te kopen om de kosten te verlagen.

Onderwijs

Het eindrapport van de doorlichting is binnenkort klaar en op basis van de bevindingen zal de regering actie ondernemen.

Versterken rechtstaat

De regering gaat de rechtsstaat handhaven en zoekt naar manieren om samen te werken met andere landen. Om een ​​beter overzicht en controle te krijgen over alle aspecten van kansspelen op Aruba zal de kansspelcommissie worden versterkt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties