UNESCO-Aruba met meer samenwerking tussen de Nationale Commissies binnen het Nederlandse Koninkrijk

Dit item is gearchiveerd op 08-04-2023.

ORANJESTAD - Het jaar 2023 begon zeer dynamisch en vruchtbaar voor Nationale 'UNESCO' Commissie Aruba (UNESCO).

Sinds 2010 zijn zowel Curaçao als Sint Maarten geassocieerd lid geworden van UNESCO en samen met Aruba dat lid is sinds 1987. Na de formalisering van het secretariaat voor UNESCO-Aruba in 2020, heeft UNESCO Aruba nu voor het eerst specialisten om de internationale UNESCO-programma's. Sinds 2019 ressorteert Aruba opnieuw onder het sub-regionale kantoor van UNESCO in Kingston. Dit betekent dat alle 3 geassocieerde leden van UNESCO -Nederlands Koninkrijk nauwer kunnen samenwerken op alle werkterreinen van UNESCO die in het Caribisch gebied worden uitgevoerd.

In februari 2023 heeft mevrouw Anna Paolini, directeur van UNESCO-Kingston, een bezoek gebracht aan Aruba en een ontmoeting gehad met de minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, die tevens voorzitter is van de nationale commissie op Aruba.

Ze bespraken verschillende onderwerpen en kwamen overeen de samenwerking tussen het Kingston-kantoor, de secretariaten van elk land in de regio en de permanente vertegenwoordiger van het Nederlandse Koninkrijk in Parijs te intensiveren. In verband met de samenwerking binnen het Nederlandse Koninkrijk vergaderen de secretarissen-generaal structureel tweemaandelijks.

De bijeenkomst in februari vond plaats in Den Haag, waar de cultuurspecialist van UNESCO Aruba mw. Ruby Eckmeyer de huidige secretaris-generaal van Aruba. mw. Marushka Tromp vertegenwoordigde.

Naar aanleiding van de afspraak om de samenwerking tussen de verschillende UNESCO-organen te intensiveren, waren twee vertegenwoordigers van UNESCO Parijs van 6 maart tot 8 maart op Aruba. De vertegenwoordigers van UNESCO Parijs waren mevrouw Moninque van Daalen, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur en Permanent Afgevaardigde van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO, en mevrouw Carlien Schrijvershof, plaatsvervangend permanent afgevaardigde voor UNESCO Parijs.

Het is de allereerste keer dat de Nationale Commissie van Aruba de Permanente Afgevaardigde van het Koninkrijk uit Parijs verwelkomt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties